Første spadestik til "Vadestedet"

Med fire års forsinkelse sættes skovlen nu i jorden til første etape af nybyggeri i Brovsts midtby.

gabende tomt har området mellem Jernbanegade, Toftevej og Stationsvej i Brovst stået i årevis. Nu er der håb forude, for i løbet af i år vil de første 12 boliger blive bygget, oplyser Carl Stefan Bauditz fra Jammerbugt Kommune. 	Arkivfoto: Erik Sahl

gabende tomt har området mellem Jernbanegade, Toftevej og Stationsvej i Brovst stået i årevis. Nu er der håb forude, for i løbet af i år vil de første 12 boliger blive bygget, oplyser Carl Stefan Bauditz fra Jammerbugt Kommune. Arkivfoto: Erik Sahl

Efter utallige trængsler gennem fire år sættes der nu endelig gang i byggeriet af første etape af "Vadestedet" i Brovst. Der tages første spadestik i marts til 12 almennyttige boliger i den sydlige del af den store tomme grund ved Jernbanegade i Brovst, som har stået gabende tom i flere år til de handlendes store fortrydelse. Her var nemlig gjort klar til et stort forkromet byfornyelsesprojekt med boliger, forretninger og blanke vandbassiner med rislende forbindelse - sågar en aqvadukt med møllehjul har været på tale. Vandet må man foreløbig tænke sig til, for der indgår ingen bassiner i den første beskedne etape, som bliver en gruppe almennyttige boliger. - Men nu kommer der endelig gang i byggeriet, og det er vi meget lettede over, siger Carl Stefan Bauditz, stabschef i Jammerbugt Kommune. Han har som tdligere kommunaldirektør i Brovst Kommune været tovholder på projektet siden den spæde start, og han har på nærmeste hold fulgt de mange fortrædeligheder, projektet har været igennem, inden der nu endelig sker noget. - Det seneste, der skulle falde på plads, var en omlægning til en fælles matrikel. Før kunne der ikke optages lån til byggeriet, forklarer han. Bygherre på de 12 boliger er Nørresundby Boligselskab, og Fjerritslev Boligforening overtager derefter driften. Da der er tale om almennyttige boliger, har Jammerbugt Kommune ydet et indskud til byggeriet på 1,1 mio. kr.. Første etape af byggeriet er beregnte at koste ca. 16 mio. kr.. - Vi håber, de næste etaper kommer hurtigt, men vi har diskuteret, om det åbne område kan bruges til forskellige aktiviteter, i hvert fald om sommeren, ind til der skal bygges, oplyser Carl Stefan Bauditz.