EMNER

Første store kinesiske investering CAPETRONIC: Med tiden udsigt til alsidig produktion inden for home entertainment og mange hundrede ansatte

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Først var det tys­ke Bosch Te­le­com fra Stutt­gart, der byg­ge­de den sto­re mo­bil­te­le­fon­fa­brik i Pan­drup, men da de gav op i star­ten af 2000, ryk­ke­de kol­le­ga­er­ne fra Mün­chen, Sie­mens, ind sam­men med ame­ri­kan­ske Flex­tron­ics, som blev sid­den­de ale­ne til­ba­ge med pro­duk­tio­nen, da Sie­mens flyt­te­de sin ud­vik­lings­af­de­ling til Nør­re­sund­by (i dag ejet af ame­ri­kan­ske Mo­to­ro­la), og ef­ter det kor­te mel­lem­spil med Orion fra År­hus, flyt­ter Capetronic nu ind som le­jer. AR­KIV­FO­TO: MAR­TIN DAM­GÅRD

PANDRUP:Med sin entre i de tomme Flextronics-bygninger Pandrup er selskabet Capetronic landet med den hidtil største kinesiske investering i Danmark. Den faktiske pris for overtagelsen af produktionsudstyret er ikke kendt, og indtil videre bor fladskærmsproduktionen blot til leje i fabrikken, som Flextronics fortsat ejer, selv om det nu er to år siden, virksomheden ophørte. Men totalt set er der tale om en stor millioninvestering, og frem for alt er der udsigt til, at virksomheden i løbet af nogen tid vil udvikle sig til en arbejdsplads med flere hundrede ansatte. For få år siden var det stadig en ganske normal foreteelse, at en kinesisk virksomhedsovertagelse var lig med, at produktionsapparatet omhyggeligt blev pillet ned og puttet i containere for siden at blive pakket ud og stillet op på destinationen i Kina, hvor produktionen så kunne genoptages under de lave, lokale omkostninger. Sådan gik det eksempelvis til, da Hellesens batterifabrik i Thisted - under navnet Alkaline siden 1986 ejet af Duracell - blev opkøbt af det kinesiske GPI. Men i tilfældet med Capetronic og Pandrup forholder det sig ganske anderledes. For valget af Pandrup som det første produktionssted i Europa er sket ud fra en meget nøje vurdering af mulighederne ved forskellige placeringer. Og med kunder blandt en række af de store kendte mærker i Europa - JVC, Pioneer, Kenwood, Sansui, Sony for blot at nævne nogle få - er der udsigt til, at Pandrup kan blive hjemsted for en meget alsidig produktion, ligesom det egentlig var målet med Flextronics. Ifølge fabrikschef Michael Heilesen kan der med tiden komme til at stå meget andet på programmet end de aktuelle tv-fladskærme, idet produktpaletten dog vil holde sig inden for det brede begreb ”home entertainment”, altså lyd og billede til hjemmet. Michael Hejlesen har i øvrigt ligesom en del af de andre allerede nu ansatte medarbejdere taget hele turen med fra 1985, da Dancall var en rent danskejet virksomhed, der fremstillede transportable telefoner i ét kilo klassen.