Lokalpolitik

Første trin er taget til gangbro i Museumsgade

Lokalplan godkendes, men der er uvilje mod gangbro

HJØRRING:En gangbro i glas på tværs af Museumsgade midt i det gamle Hjørring. Ingen kan se den endnu, for den er der ikke, men bare tanken skærer i øjnene hos nogle, mens andre mener, at det vil blive et godt og pænt resultat. Emnet var til debat i byrådet på set seneste møde. Her skulle der tages stilling til, om en lokalplan for området ved Vendsyssel Historiske Museum skulle godkendes, og det blev den - med planerne om en gangbro. Hanne Jensen (S) og Svenning Christensen (V) fik dog tilføjet den bemærkning, at de ikke ønsker en gangbro i projektet. - Vi har Gammel Hjørring, som vi værner om. De beboere, der bor i området, har stramme regler, og så kommer vi her med det offentlige og vil lave en gangbro over Museumsgade. Det synes jeg ikke er rigtigt i sådan et gammelt miljø, sagde Svenning Christensen. - Jeg har ikke noget imod, at museet får bedre vilkår og mulighed for flere kunder i butikken, sagde Hanne Jensen. - Men det er en skam at lave en gangbro i glas midt i den perle, som Museumsgade er. Kunne man da ikke finde en løsning, der set i forhold til handicappede var ligeså god? Jeg er fuldstændig enig med Svenning i denne sag - trods partiparve, sagde Hanne Jensen. - Det var da noget af en alliance, var borgmester Bent Browns bemærkning, mens en kommentar fra salen om, at "der bygges broer" fik smilene frem hos alle. Mange protester 75 borgere har skrevet under på en protestskrivelse, fordi de mener, at den nye principskitse bliver for moderne i forhold til de gamle bygninger i Museumsgade. Museets arkitektfirma Exner har foreslået glasgangbroen i 2. sals højde, og den skal forbinde de gamle gymnasiebygninger, der i dag rummer dels oldtidssamlingen og dels kontorer og Historisk Arkiv. Museumsdirektør Mogens Thøgersen mener, at museet med den nye skitse er forberedt til fremtiden. Det nye tiltag skal gøre museet mere åbent for omverdenen, er Mogens Thøgersens holdning. Han er i bestyrelsen for lokalafdelingen af Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur (LBL), der bakker projektet op, mens Landsforeningen har udtrykt, at planerne udgør en trussel mod det bevaringsværdige miljø. Lokalafdelingens formand Ib Larsen har dog tidligere til NORDJYSKE udtalt, at der er tale om en procedurefejl, som landsforeningens hovedkontor pr. brev har erkendt. - Jeg går ud fra, at det betyder, at vi er enige, har Ib Larsen sagt. Formanden for udvalget for teknik og miljø, Ole Ørnbøl (S), sagde på byrådsmødet, at det er klart, at der kommer mange indsigelser, når der arbejdes i et så følsomt område som Museumsgade. - LBL og lokalafdelingen er ikke enige, og det er lidt bemærkelsesværdigt. Vi må håbe, at lokalafdelingen vurderer rigtigt, sagde Ole Ørnbøl. Han egne betænkeligheder ligger omkring gangbroen. Bedre forhold - Men jeg læner min skulder op ad, at Kulturarvstyrelsen først tager stilling, når der ligger en konkret ansøgning, og jeg er sådan indstillet, at hvis Kulturarvstyrelsen siger ja. Så lever jeg også med det, sagde Ole Ørnbøl. Ove Jacobsen (V) fremhævede, at der i planerne, som ikke skal udføres her og nu men over en længere årrække, ser ud til at blive mulighed for, at gæster kan besøge Museumshaven uden at skulle løse billet. - Det opfatter jeg som utroligt positivt, og museet får generelt en bedre tilgængelighed med planerne. Er man bare en lille smule gangbesværet, så er det næsten umuligt at komme rundt på museet i dag, sagde Ove Jacobsen. En sidste bemærkning til projektet havde borgmester Bent Brown (S): - Der er jo tale om en redningsvej. En stigevogn skal vel kunne passere under gangbroen, men det er noget, der formentlig bliver kigget nærmere på, sagde borgmester Bent Brown.