Redningsvæsen

Førstehjælp fra oven

Lægehelikopter til gavn for cirka en fjerdedel af nordjyderne.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

- De to førere blev fastklemt ved ulykken. Den ene er afgået ved døden, mens den anden er bragt til Aalborg Sygehus i lægehelikopter, fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Lars Even. Foto: Lars Pauli

Den er gul. Den larmer. Og så koster den mindre end en halv jetjager. Der er lagt op til festivitas, når sundhedsminister Bertel Haarder (S) sammen med de to jyske regionsrådsformænd Bent Hansen (S), Midtjylland, og Ulla Astman (S), Nordjylland, i dag indvier den akutlægehelikopter, som skal komme beboerne i de to regioner til undsætning i tilfælde af alvorlige ulykker og livstruende akut sygdom såsom hjerneblødning og hjertestop. Indvielsen foregår på Flyvestationen i Karup, der bliver helikopterens faste base. - Placeringen er ikke ideel for Nordjylland. Det ville have været rart, hvis hjemstedet havde ligget længere mod nordøst, siger Poul Anders Hansen, der er chef for det præhospitale beredskab i Region Nordjylland. Tidshorisont Bag den konstatering ligger den kendsgerning, at flyvetiden fra Karup til eksempelvis Skagen gennemsnitlig vil være knap 50 minutter. Forleden fløj helikopteren turen på 43 minutter. Men den dag var der vist også medvind. Uanset om turen fra Karup til Skagen varer 43 eller 50 minutter, vil akutlægebilen fra Aalborg i de fleste tilfælde være lige så hurtigt fremme. Derfor er det sandsynligvis begrænset, hvor ofte helikopteren vil blive sendt af sted til Skagen. Beslutningen om, at helikopteren skal placeres i Karup, er truffet af regeringen sammen med Dansk Folkeparti. I virkeligheden er helikopteren en slags plaster på såret til vestjyderne som følge af beslutningen om at fjerne akutberedskabet på Holstebro Sygehus. En beslutning, der har vakt stor vrede i det vestjyske. Oprindelig var det planen, at helikopteren udelukkende skulle betjene Region Midtjylland. Men da der blev kigget på kortet, gik det op for beslutningstagerne, at Nordjylland også kunne få gavn af den. Piloten bestemmer Helikopteren er så at sige en flyvende udgave af akutlægebilen. Den vil altid være klar til at rykke ud med øjeblikkelig varsel - bemandet med en narkoselæge, en pilot og en paramediciner. For såvel akutlægebil som helikopter gælder det, at de kun bliver varslet i de tilfælde, hvor der er tale om livstruende akut sygdom eller alvorlige ulykker. Derfor bliver det i en del tilfælde en vurderingssag, om det er akutlægebilen eller helikopteren, der skal sendes bud efter. Den vurdering ligger i høj grad hos vagtcentralen i Aalborg. I anden omgang er det lægen på helikopteren, som foretager en vurdering. Men i sidste ende ligger afgørelsen hos piloten. Det er ham eller hende, som afgør, om det er forsvarligt at flyve. Det gælder såvel vejr som landingsmuligheder. Hovedreglen bliver, at opgaver, som ligger mere end en halv times udrykningskørsel fra Aalborg, skal klares af helikopteren, hvis den kan være hurtigere fremme og hvis den er ledig. - Umiddelbart vil helikopteren først og fremmest betyde en forbedring af beredskabet i Thy, store dele af Himmerland og Mors, vurderer Poul Anders Hansen. Groft sagt gælder det beboerne i Thisted Kommune, Morsø Kommune, Vesthimmerland Kommune og Mariagerfjord Kommune. I de fire kommuner bor tilsammen rundt regnet 150.000 mennesker. Det er en fjerdedel af samtlige indbyggere i Nordjylland. Liv og død Men for disse mennesker kan helikopteren også efter Poul Anders Hansens bedste overbevisning betyde forskellen på liv og død i tilfælde af alvorlige ulykker eller akut livstruende sygdom. - Det er ikke er problem for akutlægebilen at komme hurtigt frem på motorvejen og de store hovedveje. Men ude på de små landeveje - eksempelvis i det sydlige og vestlige Himmerland - kan det godt knibe. Her er helikopteren et oplagt alternativ. Poul Anders Hansen husker således en alvorlig ulykke med flere tilskadekomne i nærheden i Aalestrup, hvor akutlægebilen var længe om at nå frem. I den situation kunne han godt have ønsket sig helikopteren. - Det er vigtigt at understrege, at helikopteren er et supplement til det beredskab, vi har i forvejen, siger han. Ud over hurtig lægeassistance vil helikopteren typisk komme i brug, når en hårdt kvæstet eller alvorligt syg meget gerne skal så hurtigt på sygehuset som muligt. I Nordjylland vil det i langt de fleste tilfælde være til Aalborg Sygehus, hvor landsdelens traumecenter findes. Overflytning til ambulance I Aalborg findes der ingen landingsplads ved selve sygehuset. Patienterne bliver i stedet afleveret på en landingsplads ved fjorden, hvor de bliver overflyttet til en ambulance. Køretiden til sygehuset - med udrykning - er tre minutter. - Vi har prøvet det så mange gange, når militærets helikoptere har afleveret patienter. Det er en indarbejdet rutine, forklarer Poul Anders Hansen. Ved alvorlige forbrændinger kan han godt forestille sig, at helikopteren flyver patienten direkte til Rigshospitalet. Ligesom patienter med afrevne lemmer i nogle tilfælde vil blive fløjet direkte til Odense Universitetshospital. - Man kan også forestille sig helikopteren flyve speciallæger fra Aalborg til for eksempel sygehuset i Thisted, hvis det er bedre end at flytte patienten, siger Poul Anders Hansen. I det hele taget kan han forestille sig ganske mange situationer, hvor helikopteren kan gøre gavn. Set med nordjyske øjne er det bare lidt upraktisk, at helikopteren er stationeret i Karup. Den havde været mere anvendelig, hvis basen havde været Aalborg eller et sted deromkring.