Førstehjælp i folkeskolen

Læserbrev om folkeskolen

Folkeskolerne dumper i førstehjælp, omkring hver anden af landets folkeskoler undervises der ikke i førstehjælp, selvom det har været obligatorisk siden 2005. Det viser en undersøgelse foretaget af Hjerteforeningen, liv går tabt, fordi danskerne ikke kan førstehjælp, siger Inge Vestbo, direktør i Hjerteforeningen. Når der sammenlignes med vores nabolande, får kun en ud af fire personer i Danmark med hjertestop førstehjælp, fordi 80 procent af befolkningen ikke kan give hjertemassage, mens to ud af fire får hjælp i Norge og Sverige. Hvert år rammes 3500 danskere af hjertestop uden for et hospital, blot 6,5 procent af dem overlever, hjerteforeningens undersøgelse viser, at 42 procent af skolerne ikke ved, at undervisning i førstehjælp er obligatorisk og 31 procent af skolerne mener ikke, at de har ressourcer til at gennemføre undervisningen. I Norge har førstehjælp været en del af undervisningen gennem mange år og der overlever hele 19 procent hjertestop uden for et hospital. Folkeskolen blev i 2005 pålagt at supplere færdselsundervisningen med et førstehjælpskursus. I.flg. Folkeskolelovens § 7 skal Færdselslære indgå som obligatorisk emne i undervisningen, "Fælles Mål 2009 - Færdselslære".Et af underemnerne i Færdselslære er netop Førstehjælp. Mange flere kunne reddes, men kun hver fjerde dansker kan eller tør træde til med førstehjælp ved hjertestop, TrygFonden har med projektet "Red liv i skolen", inviteret samtlige 7. klasser til at lære, at redde liv. der fokuseredes på 7. klasserne, fordi børn i den alder er stærke nok til at give hjertemassage, og fordi de har en naturlig glæde ved at lære og formidle. Undervisningen gentages i 8. og 9. klasse. Jeg vil opfordre til at skolerne i Frederikshavn kommune tilmelder sig dette gode projekt. Vi ved jo alle at en hurtig indsat kan redde liv, de minutter der går, fra et menneske falder om med hjertestop, til ambulancen kommer, er de mest kritiske, hvis flere turde træde til med hjerte-lunge-redning i netop de minutter, kunne mange flere overleve. Jeg har tidligere opfordret til, at man lavede sådanne kurser, men uden resultat. Jeg har nu forhørt mig ved Skoleforvaltningen om status på førstehjælp på folkeskolerne i Frederikshavn Kommune. Jeg spurgte ind til 3 ting: Hvor meget førstehjælp får eleverne i Frederikshavn Kommune? Og fik følgende svar: 16 skoler svarede ja og 5 skoler svarede nej Hvis JA: På hvilke årgange modtager eleverne undervisning i førstehjælp? Indskoling: På 9 skoler ligger der undervisning i førstehjælp i indskolingen. På en skole foregår det i SFO regi i et samarbejde mellem lærere og pædagoger Mellemtrin: 10 skoler har placeret undervisningen på mellemtrinet. To skoler placerer undervisningen i temauger. Udskoling: 8 skoler giver undervisningen i udskolingen 10. klasse: På 2 skoler er der undervisning i 10. klasse To skoler har med mellemrum temauger med emnet for alle skolens elever I ca. hvor mange lektioner modtager eleverne undervisning? (gennem hele deres skolegang) 4-6 lektioner: 2 skoler, 7-10 lektioner: 2 skoler, 20-25 lektioner: 6 skoler, 40 lektioner: 1 skole Meget varierende: 3 skoler. Hvem står for undervisningen? Det er meget forskelligt fra skole til skole, men der er nævnt flg. personalegrupper: Skolens lærere: 15 skoler, Eksterne instruktører: 7 skoler f.eks. Beredskabsstyrelsen, Falck, Hjemmeværnet, ASF Dansk Folkehjælp. Findes der hjertestartere på skolerne? Findes der en hjertestarter på skolen? 1 skole svarede ja og 20 skoler svarede nej. Kan eleverne betjene hjertestarterne? Nej, Det er beskæmmende at, kun 16 ud af 21 skoler underviser i førstehjælp og det er meget varierende, hvor mange lektioner de får, ligesom der er stor forskel på om det er en lærer eller en ekstern instruktør der underviste. Der bør være mere styr på at ALLE skoler underviser i førstehjælp, ligesom der bør være ens regler for antallet af lektioner, samt at man bruger uddannede instruktører. Jeg håber at der bliver strammet op på disse ting og at der bliver ens regler for alle skoler.