Førtidspensionster skal have tilbud om job

Socialudvalg ønsker ny frivillige ordning - penge at spare på sigt og menneskelige hensyn at tage.

Førtidspensionister under 35 år, der ønsker og kan arbejde i eksempelvis et fleksjob, skal have mulighed for det. Det mener politikerne i Social- og sundhedsudvalget med udvalgsformand Thomas Krog (SF) i spidsen. Thomas Krog understreger, at den nye ordning udelukkende skal være et tilbud, som det er frivilligt at deltage i - og førtidspensionisten afgør selv, om han eller hun ønsker at stille sin pension i bero. Samtlige førtidspensionister under 35 år, som har modtaget pension i mere end to år, skal ifølge forslaget indkaldes til en samtale for at afklare, om vedkommende ønsker mulighed for at blive tilknyttet arbejdsmarkedet. - Vi tror i udvalget på, at der er mennesker, der har fået førtidspension i mere end to år, som gerne vil arbejde, og som godt kan arbejde - hvis bare lige de får lidt hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet - eksempelvis i et fleksjob, siger Thomas Krog. Sagen har været i høring i Beskæftigelsesudvalget, der synes grundideen er god. Men beskæftigelsesudvalget ønsker ikke at prioritere penge til proceduren, fordi udvalget ikke tror på, at man kan skaffe ordinært job til de unge førtidspensionister med den beskæftigelsessituation, der er lige p.t. Det får imidlertid ikke Socialudvalget til at opgive ønsket. - Vi er grundlæggende uenige i, at det ikke er tid for projektet lige nu. Vi snakker netop nu tilbagetrækningsreformer for at få flere folk på arbejdsmarkedet, og her har vi altså nogle mennesker, der er på forsørgelse, som gerne vil arbejde og godt kan arbejde, hvis bare vi yder en lille indsats. Og så vælger man at sige, at vi ikke har råd. Det hænger ikke sammen i mit hoved - hverken menneskeligt eller økonomisk, tilføjer Thomas Krog. Økonomisk vil det koste kommunen en udgift på 350.000 kroner. Det er udgiften til at gennemgå sagerne og snakke med 119 førtidspensionister under 35 år. Og forvaltningen vurderer, at det vil være vanskeligt at lave en ordning, der ikke koster kommunen penge. - Det vil koste kommunen penge her og nu, men gevinsterne - og specielt gevinsterne på sigt - er så store, at vi skal have det gennemført, mener Thomas Krog. Udvalgsformanden har tidligere offentligt meldt ideen ud, og det affødte nogle konkrete ideer og henvendelser, som man nu vil forfølge i arbejdet på at få ideen realiseret. - Der er også mulighed for, at det lokale beskæftigelsesråd kunne støtte projektet via rådets projektmidler. Men vi er i udvalget enige om, at det her skal gennemføres, siger Thomas Krog. - Økonomisk er forskellen mellem en førtidspension og et fleksjob ikke stor for kommunen - den er kun godt 14.000 kroner per år. Men udgiften på de 350.000 kroner er en engangsudgift, og for hver borger vi får fra førtidspension til fleksjob er der sparet 14.000 kroner årligt - måske de næste mange år. Ifølge Thomas Krog er der alt at vinde. - Jeg kan slet ikke forstå, at man menneskeligt kan overveje at lade være. Man giver denne her gruppe mennesker mulighed for at få et helt nyt netværk ved at tilbyde dem tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet for måske at være isoleret, og der er tilmed penge at spare.