Lokalpolitik

Føtex klager til borgmester

På tirsdag skal teknisk udvalg endnu engang se på Føtex' forslag om at få lov til af- og pålæsning af varer på Store Torv

Føtex ser fortsat gerne, at vareindleveringen med store lastbiler kan ske på Store Torv. Arkivfoto: Peter Mørk

Føtex ser fortsat gerne, at vareindleveringen med store lastbiler kan ske på Store Torv. Arkivfoto: Peter Mørk

Af- og pålæsning af varer kommer endnu engang til at beskæftige politikerne i kommunens miljø- og teknikudvalg, når der er møde på tirsdag. Hidtil har parterne, Føtex og J.P. Jacobsen Center på den ene side og Thisted Kommune og politiet på den anden side, ikke kunnet blive enige om en gangbar løsning. I forbindelse med byggeriet har det nemlig vist sig, at den oprindeligt tænkte gennemkørsel af store lastbiler via Fotex varetunnel ikke har kunnet lade sig gøre, da tunnellen er for lav i den vestlige ende. Det har ført til, at varerne siden da er blevet aflæsset fra lastbilerne, der delvist spærrer Toldbodgade under arbejdet. Hidtil har der været holdt en række møder parterne imellem, og på tirsdagens møde vil Føtex selv fremlægge deres forslag for udvalget. I et brev til Thisteds borgmester, Erik Hove Olesen (S), den 15. maj beklagede direktør for Føtex-kæden, Henrik Libak, sig over "en manglende konstruktiv vilje fra kommunens folk om at finde en løsning". Han henviste i den forbindelse til, "hvordan varelevering sker andre steder i byen". Læs mere i Thisted Dagblad fredag