Føtex vil undersøge afgørelse

Dansk Supermarked står fast på, at man havde de nødvendige godkendelser fra myndighederne til byggeriet af Føtex i Ribe

KØBENHAVN:Den konservative miljøminister, Connie Hedegaard, afgjorde onsdag, at Føtex i Ribe er for stor. Dermed underkender hun det borgerlige flertal i Ribe Amtsråd, som ellers havde lovliggjort varehuset, og Ribe Kommune risikerer nu et sagsanlæg på 3,5-4,5 millioner kroner, som det vil koste Føtex at bygge om. Et flertal i amtsrådet, bestående af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, stemte i august ja til at dispensere med et regionplantillæg om, at Føtex-forretningen kunne være 700 kvadratmeter større end lovens loft på 3000 kvadratmeter. Det skete, efter at Naturklagenævnet havde underkendt kommunens tilladelse til byggeriet. Connie Hedegaard begrunder sin indsigelse med, at der skal være lighed for loven. - Der er efter min mening i denne sag ikke grundlag for at tilsidesætte de overordnede og principielle hensyn til retshåndhævelse, lighed for loven og den mangeårige praksis, siger hun. Poul Guldborg, der er informationschef hos Føtex ejer, Dansk Supermarked, siger, at man har alle myndighedstilladelser, der skulle til for bygge den store Føtex: - Nu gransker vi sagen, og så vil vi selvfølgelig drøfte den med kommunen om det videre forløb, siger Poul Guldborg til Ritzau. Om sagsanlægget understreger han: - Der er slet ikke taget stilling til at gå til domstolene for nuværende. Ribes borgmester, Preben Rudiengaard (V), er både vred over og ked af Connie Hedegaards melding. Han holder fast på, at han har tolket planloven rigtigt. Om muligheden for et sagsanlæg fra Dansk Supermarked siger Preben Rudiengaard: - Vi er en kommune, der står ved vores ansvar, så vi tager gerne en forhandling med Dansk Supermarked, sådan at tingene falder rigtigt ud. Føtex-sagen rummer også et element af konflikt mellem de to regeringspartier, Venstre og Det Konservative Folkeparti. Preben Rudiengaard, der også sidder i Folketinget for Venstre, er nemlig svært utilfreds med den konservative miljøminister. - Connie Hedegaard er for mig en konservativ konservator, der ikke ser fremad. De små butikker hernede jubler faktisk over Føtex, så derfor forstår jeg ikke hendes melding, siger Preben Rudiengaard. Miljøministeren skriver i sin begrundelse til Ribe Amt, at der er lagt vægt på Miljøministeriets praksis i den slags sager, så hun blandt andet ikke har taget hensyn til, at Føtex-forretningen er færdigbygget. Connie Hedegaard vender tommelfingeren nedad for Føtex, selv om Kammeradvokaten vurderer, at hun med loven i hånden sagligt set godt kunne have ladet være. Imidlertid har Miljøministeriets Skov- og Naturstyrelse rådet ministeren til at sige nej til en lovliggørelse. Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo, mener, at afgørelsen demonstrerer behovet for at liberalisere loven om butiksstørrelser, så der ikke fremover skabes usikkerhed blandt forretninger og lokalpolitikere. Han siger, at ministerens afgørelse har været vanskelig, men afviser at sige, om han er enig i hendes bedømmelse. Dansk Folkepartis miljøordfører, Jørn Dohrmann, mener, at Connie Hedegaard er ude på et hævntogt. - Det er helt klart forkert, at man underkender både byrådet og amtet. Connie Hedegaard burde for lang tid siden have gjort indsigelse i stedet for at vente til sidste øjeblik, siger Dohrmann. I Socialdemokratiet er man stærk modstander af Eyvind Vesselbos ønske om at lempe planlovens regler. - Vi håber, miljøministeren kan holde fast. Vi frygter, det bliver Vesselbos og Venstres pres for større butikker, der vinder over Connie Hedegaard. Det skal ikke være det rene wild-west, hvor vi laver loven om, bare fordi en masse større butikskæder - og specielt én - overtræder loven. Det skal ikke være nemmere at få tilgivelse end tilladelse, siger Socialdemokraternes miljøordfører, Pernille Blach Hansen. /ritzau/