Fogh får os aldrig

De borgerlige kom i 2001 med Anders Fogh Rasmussen i spidsen til magten. Handicappede og syge danskere vinder ingen sympati i denne regering og bliver i de følgende syv år udsat for en historisk nedskæringspolitik.

Finansministeriet har meddelt Folketingets finansudvalg, at der i 2001 var en bevilling på 481 mio. kr. til handicapinvesteringer. Opgørelsen viser, at bevillingen til sammenligning er faldet til 167 mio. kr. i 2007. Det er et fald på 67 procent. Det er lige nøjagtig i samme periode, hr. Fogh Rasmussen har været ved roret. Disse tal synliggør de alvorlige konsekvenser, som svage borgere allerede har mærket på krop og sjæl længe. Kommunerne overtager pudsigt nok handicapområdet fra amterne, nu hvor den såkaldte beholdning af hjælpemidler er i stærkt underskud. Forstået på den måde, at ventelisterne og ønskerne fra trængende svage borgere aldrig har været længere. Samtidig er kommunerne båndlagt med anlægsloft og stramme budgetter. De stakkels i forvejen udskældte lokalpolitikere kan umuligt klare opgaven. Med den finanspolitik, der er lagt for dagen fra regeringen, bliver de svage danskere endnu engang tabere, denne gang måske endog voldsommere. Sorteper er behændigt lempet over til kommunerne. Smart Hr. Fogh Rasmussen. Endog meget smart. Det er helt utroligt, så smart det er. Det flotte regeringslivsværk, som du er så stolt af, kan gå over i historien som den svage danskers forlis. Dit flotte overfladiske glatte bygningsværk er skabt på bekostning af velfærd hos svage befolkningsgrupper. Hr. Fogh Rasmussen, du fik min stemme i 2001, hvilket jeg fortryder inderligt. Din forvaltning rammer mig på samme måde som min parkinson! Langsomt men sikkert nedsættes min fysiske funktion og rækkevidde. Fuldstændig på samme måde nedsætter Hr. Fogh Rasmussens regering min og mange andre handicappedes livskvalitet. For mange er der intet håb og kun en stilren ud af vinduet tilbage. Men så kan vi lære det! Mange handicappede og ældre medborgere har ikke kræfter til at udøve indflydelse i vores moderne demokrati. Denne gruppe er hensat til gode menneskers empatiske medleven. Hr. Fogh Rasmussen, jeg protesterer på det kraftigste mod din politik! Lige så længe jeg kan. Jeg bliver ved med protestere på egne og på andre syge og handicappedes vegne. Ligesom min parkinson ikke skal standse mig, så skal din politik ikke standse mig og andres ret til at være en del af vores velfærds-Danmark. Hr. Fogh Rasmussen: Du får os aldrig!