Hospitaler

Fogh har et forklaringsproblem

Ringere social service og lukkede sygehuse sår tvivl om skattestoppets holdbarhed.

Protesterne fra mange tusinde sygeplejersker, pædagoger og studerende mod sparekrav og lukninger af små sygehuse, har efterhånden påført regeringen et alvorligt forklaringsproblem. Skattestoppet har nu varet i 311 dage, og ifølge Venstre skal det gælde så længe partiet er i regering. Men for hver dag, der går, mærkes det ude omkring i landet som et stigende problem. Kommunernes førstemand, Venstre-borgmesteren Ejgil W. Rasmussen, slog forleden fast, at skattestoppet er den direkte årsag til, at mange kommuner må skære ned i servicen over for borgerne. Samme melodi høres fra amter, der barsler med planer om at lukke små sygehuse, og der har bredt sig en opfattelse i brede dele af befolkningen, at årsagen er den økonomiske spændetrøje, som regeringen har påført borgmestrene. De er klemt mellem folks forventninger og den benhårde fortolkning af skattestoppet, som regeringen håndhæver. I sin åbningstale forleden kaldte statsminister Anders Fogh Rasmussen de mange protester og strejker for tankevækkende. - Det offentlige forbrug vokser. Antallet af offentlige ansatte vokser. Alligevel bliver det fremstillet som om, der bliver skåret ned, sagde han. Samme tone slog Venstres politiske ordfører Jens Rohde an i går under åbningsdebatten, da han sagde, at et socialdemokratisk flertal i Viborg giver skattestoppet skylden for besparelser på børn og ældre. Giver sorteper videre Uden at anfægte sandhedsværdien i begge argumenter, må det indvendes, at befolkningen oplever virkeligheden på en anden måde. Når hr. og fru Jensen oplever, at deres lokale sygehus forvandles til en mindre skadestue, retter de deres vrede mod de ansvarlige politikere. Og når borgmestrene lynhurtigt giver sorteper videre og peger mod Christiansborg, havner aben på statsministerens skuldre. Foreløbig er det ikke lykkedes Venstres ledende politikere at trænge igennem med det synspunkt, at skattestoppet er en forfulgt uskyldighed. At det offentlige forbrug vokser, og at velfærdssamfundets kerneområder vil få flere penge. Og man kan roligt konstatere, at kravet til den pædagogiske indsats på dette felt vil vokse, når Venstre skal finde penge til at gennemføre en meget dyr skattereform fra januar 2004. - Skattelettelser kræver en evne til at holde igen på de offentlige udgifter, sagde Jens Rohde og erkendte dermed fra Folketingets talerstol, at Venstre nok kun kan finde økonomisk råderum til sin skattereform, hvis der igen skæres hårdt i statens budget. Det er en farlig kurs, når store dele af befolkningen er utrygge ved nedskæringerne. Opgaven for Venstre består i at fortælle vælgerne, at de ikke kan få det hele. Såvel lavere skat som mere velfærd. Det kræver en god forklaring. Indtil dato har Anders Fogh Rasmussen forsøgt at ride på begge heste.