Fogh har pisken fremme

Så fandt Fogh for alvor pisken frem og svingede den for alvor i sit udspil til reform af velfærdssamfundet.

Ældreforhold 14. april 2006 20:49

Pisk kan få mennesker til at flytte sig men det kræver de er i stand til det. Det er noget svineri at piske folk, der i forvejen har det svært, og hvis mulighederne for at flytte sig er minimale. Regeringens udspil og forslag ligger langt fra Socialdemokratiets mål – nemlig en udbygning og forbedring af velfærdssamfundet. Derfor bliver vi nødt til at slå en streng i sandet overfor VK-regeringen. At sparke til folk, der i forvejen ligger ned, er ikke i overensstemmelse med de socialdemokratiske værdier, som det danske velfærdssamfund er bygget op på.. Derfor må vi sige nej til regeringens planer; til nedskæringer, til pisk til de svageste og til at give skattelettelser til de velbjergede – det er ikke den måde vi ønsker at indrette velfærdssamfundet på.. Regeringen vælger konsekvent pisken frem for guleroden. Når man ser forslagene om efterløn, dagpenge og SU kan regeringens forslag betegnes som ren og skær sparerunde. Regeringen foreslår, at efterlønsalderen hæves til 63 år – 1 år højere end vores udspil, samt en forhøjelse af betalingen til efterlønsbidraget. Det vil ganske givet få mange mennesker med nedslidende arbejde og lavere indkomster til at fravælge efterlønnen. Præcis de mennesker efterlønnen er skabt til. Regeringen foreslår også stramninger af dagpengereglerne og skærpede sanktioner overfor ledige. Det kan vi naturligvis ikke acceptere. Det virker helt uigennemtænkt, med tanke på, at ledigheden er relativ lav. Velfærd koster penge. Penge, som regeringen indtil videre har foretrukket at bruge på skattelettelser til de velbjergede frem for velfærd til alle. Og den linje ønsker de at fortsætte. Det ligger efter min opfattelse langt fra det mål vi socialdemokrater har med velfærdssamfundet. Vi ønsker udvikling i stedet for den begyndende afvikling, som regeringen ligger op til. Vi vil investere i vores skoler, i uddannelse, i forskning og i mennesker, for vi vil sikre et samfund, der også fremover kan tage hånd om de svageste, børnene, de ældre, miljøet, og sikre at der fortsat er en stærk offentlig sygehussektor. Vi kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden – det siger alle de kloge. Men vi får ikke flere i arbejde ved at angribe efterlønnen. Realiteten er jo, at mennesker i efterlønsalderen er dem, der fyres først og derfor har en højere arbejdsløshed end resten af befolkningen. Det vigtigste er og bliver derfor, at der nu også er arbejde at få til dem, der nu skal bliver længere på arbejdsmarkedet. For mig er det utroligt vigtigt, at vi sikrer et bedre arbejdsmiljø, et mere rummelighed på arbejdsmarkedet og øget efteruddannelse af de erfarne medarbejdere. Færre dagpengemodtagere kræver en aktiv arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik, der kan give flere et godt fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er det, der skal sikre, at langt flere mennesker får mulighed for at skabe deres egen tilværelse. Det er vores mål med velfærdsreformerne. Men alligevel går Socialdemokratiet naturligvis ind til de kommende forhandlinger med et åbent sind. Men skal vi lægge stemmer til, så skal slutresultatet indeholde brede og gode løsninger, der sikrer fremtidens velfærd for alle i Danmark.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...