Ældreforhold

Fogh ikke troværdig

Anders Foghs spinddoktorer gør meget ud af at fastslå hans troværdighed. Og mange synes at tro dem. Glemt er det tilsyneladende, at han i sin tid måtte forlade sin post som skatteminister efter at have vildledt Folketinget om sin kreative bogføring som skatteminister. Glemt er det også, at Fogh forrige gang, hvor han førte valgkamp ville fjerne efterlønnen, hvorefter det lykkedes Lykketoft at få ham med til at videreføre efterlønnen – om end i ændret form, hvad der førte til den voldsomme kritik af Nyrup. Men hvad er egentlig mest kritisabelt: at videreføre noget, man har lovet at afskaffe eller at videreføre det i ændret form? Det var Fogh, der skulle have haft en "efterlønssag" – ikke Nyrup! Glemt er det endvidere, at Anders Fogh igennem adskillige år var en nærmest hadefuld kritiker af velfærdssamfundet, jf. f.eks. hans bog om velfærdsstatens afskaffelse til fordel for "minimalstaten". Men som formand for Venstre sprang han ud som "skabs-socialdemokrat" med en påstand om, at han skam "hele tiden havde bekendt sig til det grundlæggende princip, der ligger i den skandinaviske velfærdsmodel" (19.4. 1998.). Det er efterkrigstidens største ideologiske kovending og dermed periodens største vælgerbedrag! Tænk, hvis Nyrup havde præsteret et sådant bedrag. Sikke en "efterlønssag", der ville være kommet ud af det. Foghs løfte op til det seneste valg bestod som bekendt i på en og samme tid at love skattestop og milliardforbedringer af velfærden. Derfor stillede Jyllands-Posten ham (14.12.00) dette meget relevante spørgsmål: "Iflg. Venstre vil det være muligt både at indføre et skattestop og samtidig bevare den offentlige service. ... og endog forbedre den. ... Har I lavet beregninger på, hvordan I vil finde disse penge? " Anders Fogh henviste i sit svar til, at der iflg. en rapport fra Statens Udliciteringsråd ville kunne spares 30-40 mia. ved øget udlicitering. Disse mange milliarder ville han bl.a. bruge til finansieringen af Venstres totale skattestop. Den 5.1.2001 kunne Jyllands-Posten imidlertid godtgøre, at der aldrig havde eksisteret en sådan rapport! Dagen efter Jyllands-Postens afsløring af Anders Foghs megaløgn konstaterede hans første spinddoktor, nu chefredaktør på Se og Hør, Henrik Qvortrup i B.T., at der hermed var " sat spørgsmålstegn ved det mest centrale i Venstres politik, nemlig løftet om et skattestop ... I realiteten er der kun eet at gøre for Venstre-ledelsen i denne sag: at folde hænderne og bede til, at danskerne hurtigt glemmer ...". Og det var ikke svært, for sagen blev stort set ikke omtalt i medierne! Mon tavsheden havde været ligeså omfattende, hvis Nyrup havde talt så usandt? I forbindelse med den seneste valgkamp fremhævede Fogh igen og igen, at "skattetrykket steg og steg" i Nyrup-regeringens tid. - Det passer ikke! Det blev tværtimod fladet ud - med faldende tendens. Derimod steg det ganske pænt under den borgerlige Schlüter-regering - nemlig fra 45 til 52 pct., dvs. verdensrekord! Fogh påstod endvidere, at ventelisterne på sygehusene blev "længere og længere". - Det passer heller ikke! Fra 1995 faldt ventetiden for over 90 pct. af patienterne. Derimod blev ventelisterne længere og længere under den borgerlige Schlüter-regering, fordi hospitalsbudgetterne i en årrække blev beskåret og lægeuddannelsen indskrænket. Fogh påstod også, at det danske sundhedsvæsen ligger på en 34. plads målt i forhold til alle andre nationers. - Det passer heller ikke! Det er den danske sundhedstilstand, der har det så skidt iflg. en WHO-undersøgelse, fordi vi ryger, drikker og spiser for meget og motionerer for lidt. Det danske hospitalsvæsen ligger derimod på en smuk international 3. plads. Danmark blev i Nyrup-perioden det land, som yder mest hjemmehjælp pr. borger. Den 10.10. 01 offentliggjorde Kommunernes Landsforening en undersøgelse af godt 18.000 ældres syn på hjemmehjælpen. 93 pct. erklærede sig tilfredse med den personlige pleje, mens 84 pct. erklærede sig tilfredse med den praktiske hjælp. Endvidere blev der i Nyrup-perioden bygget over 10.000 ældreboliger , hvor den borgerlige Schlüter-regering etablerede et STOP for dette byggeri. Ikke desto mindre betegnede Anders Fogh hjemmehjælpen og ældreplejen i Nyrup-perioden som "en skandale og en skamplet på velfærdssystemet". Fogh påstod endvidere, at Nyrup-regeringens løfter om indgreb overfor volden "endte i tågesnak". Det passer heller ikke. I 1994 skærpede regeringen således straffen for den gentagende vold og i 1997 for den grove vold. Danmark blev hermed det EU-land, som hyppigst straffer voldsmænd - næst efter Grækenland. Vi straffer vold 10 gange så hyppigt, som det f.eks. sker i Tyskland. Fogh påstod endelig, at Nyrup-regeringen havde ført en "slatten udlændingepolitik". Det passer heller ikke. Udlændingeloven blev revideret 25 gange siden vedtagelsen under Schlüter-regeringen i 1983 - heraf de 20 gange i Nyrupsperioden. Disse revisioner gjorde den danske Udlændingelov til den skrappeste i verden! Anders Fogh Rasmussens troværdighed kan kort sat ligge på et meget lille sted. Leif Hansen, Græsvangen 20, Vrå, er formand for SiD i Løkken-Vrå.