EMNER

Fogh klædt af i valgudsendelse

DR:5.2. interviewede DR's Steffen Kretz Anders Fogh i Venstres valgudsendelse. Han ville bl.a. have at vide, hvordan Venstres frihedstanker harmoner med de trusler, der fra Venstres partisekretær m.fl. har været fremsat mod ledende Venstrefolk, som stiller op i København mod Venstres ordfører Jens Rohde. Foghs udenomssvar lød: "Jeg har overhovedet ikke været indblandet i den sag". Kretz ville også have at vide, hvordan Fogh kan tale så varmt for troværdighed, når 10 fhv. økonomiske vismænd afviser, at Venstres valgløfter for 24 mia. kan realiseres. "Når vismændene ikke tror på det, hvorfor skal vælgerne så tro på det?", spurgte Kretz. Men det gjorde ikke indtryk på Fogh - heller ikke, at 70 pct. af hans egne vælgere og 82 af alle vælgerne ikke tror på, at det bliver muligt i at realisere Venstres valgløfter. I sin tiltrædelses-tale i Folketinget fastslog Fogh, "at amter og kommuner er blevet instrueret om, at de svage grupper skal have en høj prioritet". Men der er blevet skåret 750 mio. i kontanthjælpen, og der er blevet 12.000 flere langtidsarbejdsløse. "Synes du, at I har talt de svagestes sag?"- ville Kretz vide. "Ja, det synes jeg faktisk, at vi har", lød Foghs svar, idet han prøvede at se ud, som om han selv troede på, hvad han sagde.