Fogh: Nordjyderne har selv ansvaret INITIATIV: Ingen ansøgninger om EU-støtte til at sikre arbejdspladser efter Flextronics lukning - Bjarne Laustsen stærkt forundret

Egon Kjølleregon.kjoeller@nordjyske.dk NORDJYLLAND: Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) placerer ansvaret for udviklingen af Nordjylland hos nordjyderne selv. Det sker i et svar til folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S). Han har efter lukningen af Flextronics i Pandrup spurgt statsministeren, hvilke initiativer, regeringen har taget for at virksomheden og dens medarbejdere med at sikre de nordjyske arbejdspladser. Ingen søger støtte Anders Fogh Rasmussen peger på, at Nordjylland er omfattet både af mål 2 og mål 3-programmer, af vækstsamarbejdet i forbindelse i forlængelse af Den Regionale Vækststrategi og af det brede erhvervssamarbejde Jylland-Fyn. ”Samlet vurderes det, at regionen har gode muligheder for, indenfor for de rammer, der allerede er til rådighed, via egne initiativer at fremme investeringerne i regionens erhvervsliv og menneskelige ressourcer”. De støttemidler, der er til rådighed, kan dog ”ikke bruges til fortsættelse af en lukningstruet virksomhed”, understreger statsministeren. Af svaret fremgår også, at ingen endnu, næsten to måneder efter lukningen af Flextronics, har søgt Nordjyllands Amt om støtte fra landsdelens EU-programmer til at føre aktiviteterne videre eller til inititaiver i forhold til medarbejderne. - Det undrer mig overordentligt meget. Jeg kan slet ikke forstå, at f.eks. Pandrup Kommune ikke har sat initiativer i værk, siger Bjarne Laustsen. - Det er et eller andet galt i det her spil. Vi ved jo, at hver gang, en virksomhed er ved at gå ned, sætter ulvene sig til at vente for at springe til, når ulykken er sket, og resterne bliver billigt til salg. Nu kommer der så kryptiske meldinger om købere til virksomheden. Men jeg undrer mig: hvad har borgmesteren i Pandrup vidst? Skarp afvisning Borgmester Flemming Jansen afviser skarpt anklagen om passivitet. - Bjarne Laustsen kan ikke være særligt tæt på tingene, når han tillader at udstrykke sig sådan, men han forsømmer jo ingen lejlighed til at score billige politiske points. Jeg synes, det er uartigt. Der har fra dag ét været initiativer i gang fra socialforvaltningens side i forhold til medarbejderne. Jeg ville da også være en mærkelig borgmester, hvis jeg bare lod stå til, siger han. Med hensyn til mulige ansøgninger om støtte fra EUs mål 2 og mål 3-programmer, henviser han til kommunens erhvervskontor. Men erhvervschef Povl Bjarne Jensen, siger, at det ligger udenfor kontorets regi, og gør opmærksom på, at mål 2-midlerne alene retter sig mod eksisterende virksomheder, og altså ikke kan bruges i forbindelse med virksomhedslukninger.