Fogh og Pia K. bryder løfter

Anders Fogh Rasmussen til statsministerposten - lovede han højt og helligt, at der ikke ville ske indskrænkninger af velfærden - tværtimod.

VELFÆRD:Under valgkampen i 2001 - som bragte Men som bekendt har han anbragt kommunerne og amterne i en økonomisk skruestik, som gør, at de må skære ned. En ny undersøgelse viser da også, at halvdelen af befolkningen mener den offentlige service er ringere end i Nyrup-perioden. Den er ringere ved børnepasningen, ved skolevedligeholdelsen - skønt mange skoler trænger stærkt til en renovering - og ved ældreplejen, Vi husker alle forårets afslørende sag om forholdene på Fælledgården i København, som afslørede elendige forhold for de ældre, fordi der er skåret ned på personalet. 60 pct. af befolkningen mener iflg. den nævnte undersøgelse, at forholdene er blevet ringere for de ældre. Og på mange hospitaler hober skidtet sig op, ligesom ventetiderne er længere end lovet af regeringen - alt dette på grund af den stramme økonomi, som Fogh-regeringen har pålagt kommuner og amter på et tidspunkt, hvor statsoverskuddet er på 80 mia. Mon ikke Fogh-regeringen sparer op til en skattelettelse i forbindelse med det kommende valg. For nylig kunne man så læse om en ny afsløring af dårlige forhold på en række plejehjem. De ældre må blive i sengen og kan ikke engang komme i bad en gang om ugen, fordi der ikke er personale nok på grund af nedskæringer. Disse nye afsløringer forelå kort før Dansk Folkeparti afholdt sit sommermøde. Hvad havde Pia Kjærsgaard da at sige om de dårlige forhold på plejehjemmene? Ikke en lyd! Hun, der i Nyrup-perioden var i begge tv-aviser med fuld skrue på forargelsen samme aften, som en ældre var faldet ud af sengen, forholdt sig helt tavs! Hun er jo Anders Foghs stærkeste støtte, og så giver man sig jo ikke til at kritisere de forringede forhold på plejehjemmene, skønt de ældre er Dansk Folkepartis kærnevælgere. Så hellere kritisere transportminister Flemming Hansen og forbrugerminister Lars Barfoed - skønt Pia og kumpaner selv har stemt for de fyringer i Levnedsmiddelkontrollen, som har medført en forringet kontrol med vore fødevarer. Dansk Folkeparti har ligeledes sammen med VK-partierne afvist at investere i fornyelse af togskinnerne og signalerne. Pia K.s optræden er enestående hyklerisk.