Fogh sidder uantastet

Forbavsende lidt debat på landsmødet

ODENSE:Venstre har vist stadig så megen kontakt med landbruget, at man kan bruge udtrykket "ro på bagsmækken" om forløbet af partiets landsmøde i Odense. Statsminister Anders Fogh Rasmussen sidder uantastet i kuskesæden. Han har ikke problemer med sine egne. Der er krusninger. Søren Pind bøjer sig ikke for en enkelt tilrettevisning, men virkeligheden er, at der var forbavsende lidt debat på landsmødet. Venstre har tradition for åbne debatter. Man er ikke konfliktsky, men kan håndtere uenigheden på en konstruktiv måde, men i Odense var der næsten pinlig ro. Ledelsens politiske linie står uantastet. Også når det gælder skattestoppet. Endnu er der ikke undersøgelser af vælgernes holdninger i den debat, men de mange forslag med det komplicerede socialdemokratiske i spidsen er nok ikke noget, der gør vælgerne trygge. Mange har lovet skattelettelser, nogle har også gennemført dem, men der er altid fulgt en regning med. Den i hvert fald i SR-regeringen forventede jubel over Pinsepakkens lettelser i personskatten udeblev, så man ved valget sidste år, men de sparede penge og lidt til skulle jo i stedet bruges på de grønne afgifter, så hvorfor juble? Skatteyderne er nok temmelig ligeglade med "lettelser", hvis de til sidst alligevel står med færre kroner i hånden. Internt i regeringen er der heller ikke voldsomme problemer. Det lyder måske en gang imellem sådan, men kynisk sagt har de konservative intet alternativ. Det er ikke til at få øje på problemer, som reelt kan true regeringssamarbejdet. Anders Fogh Rasmussen sendte på Venstres landsmøde en varm, personlig hilsen til den konservative leder Bendt Bendtsen, og så lod han i øvrigt de seneste konservative markeringer være ukommenteret. Han har plads til overbærenhed. Større problemer kan true regeringen fra Dansk Folkeparti. Partiet er måske på vej ind i en mere fri rolle i forhold til regeringen. Budgetforliget i Århus Kommune uden om Venstre var en advarsel. Det er bagefter kommet frem, at Dansk Folkepartis top på Christiansborg blev holdt orienteret om udviklingen i forhandlingerne, og altså var med i beslutningsprocessen. Begivenhederne i Århus kan være et signal om, at de sidste par måneders offentlige mundhuggeri ikke kun var et udslag af, at nogle kedede sig i den varme sommer. På den anden side har både Dansk Folkeparti og regeringen en interesse i at få markeret afstand mellem sig efter de store forlig i foråret, og mundhuggerierne og budgetforliget i Århus er en gratis markering for begge, når de landspolitiske briller er på. Det er så velanbragt en markering for begge, at det næsten ligner aftalt spil.