Fogh vil have kontrakt med os

Vi skal påtage os et større ansvar for vort eget liv

ODENSE:Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) vil lave en kontrakt med danskerne. Han brugte ikke ordet "kontrakt" på Venstres landsmøde, men det er, hvad han ønsker: Han tilbyder, at regeringen vil sikre den grundlæggende tryghed og gøre det attraktivt at yde en ekstra indsats. - Men der også brug for en holdningsændring i samfundet. Vi bliver alle som borgere og danskere nødt til at stille os selv det spørgsmål, om vi ikke i det daglige kan påtage os et større ansvar selv og ikke altid forvente, at det er noget andre tager sig af, sagde Anders Fogh Rasmussen til landsmødet. - Jeg kunne godt ønske, at det personlige ansvar kom til at spille en større rolle i hverdagen, og at omsorgen for andre blev hver mands sag og ikke alene noget, man overlader til hjemmehjælpen, til plejeassistenten, til sygeplejersken, læreren, pædagogen, socialrådgiveren. - Det er godt nok, at velfærdssamfundet skal kendes på, hvordan vi behandler de syge og svage, men vi kan hver især gøre en indsats. Ved at leve fornuftigt. Ved ikke at være fartbøller. Ved ikke at ryge hash eller tage stoffer på diskotek eller pjække fra skole eller arbejde. Anders Fogh Rasmussen gentog tidligere forsikringer om, at dagpenge- og kontanthjælpsatserne ikke sættes ned. Men regeringen vil lægge et loft over, hvor meget et ægtepar kan modtage i kontanthjælp, når de begge får den. Til gengæld vil de få lov at beholde mere af indtægten ved et job, før der sker modregning i ægtefællens kontanthjælp. Statsministeren opfordrede alle landets borgmestre til at tage et personligt ansvar for, at indvandrerne bliver sat i gang med noget, og at pengekassen smækkes i, hvis jobbet, aktiveringen eller danskundervisningen ikke passes. - Det er noget, de nyankomne fuldt ud forstår. Det er ikke dem, der har fundet på, at man skal have penge uden at yde en indsats. Det er velfærdssystemet, der er helt uegnet til at integrere nyankomne. Men skyd på systemet og ikke på den enkelte nyankomne, sagde Anders Fogh Rasmussen. Regeringen vil lade asylansøgere arbejde for lommepengene. Integrationsminister Bertel Haarder (V) havde også en opfordring til borgmestrene: - Hvis I hører om nogle vinduer, som ikke bliver pudset, og at nogle på asylcentret mangler lommepenge, skal I sørge for at koble dem sammen, sagde Haarder. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) kritiserede den radikale leder Marianne Jelved for hendes bemærkninger om Venstres "designerpolitik." - Vi taler ikke om skattelettelser i ni år og sætter skatten op gang på gang, sagde han. Claus Hjort Frederiksen afviste partifællen Søren Pinds forslag om at pille ved overførselsindkomsterne. - Jeg ønsker også skatten sat ned, men jeg ønsker ikke at bryde de løfter, vi vandt valget på, sagde han. Søren Pind måtte høre flere spidse bemærkninger under landsmødet, men det afholdt ham ikke fra at gå på talerstolen og sige tak for plads til debat i partiet: - Vi skal være i regering og opposition på samme tid. Venstre skal være et regeringsbærende parti, men ikke et statsbærende parti, sagde han. Mange flere end VUerne klappede. Uffe Ellemann-Jensen kommenterede fra talerstolen: - Disse unge rebeller, der tror, man skal være i regering og opposition på samme tid og skriver bøger om det! Jeg husker det i min formandstid, sagde Uffe Ellemann-Jensen og skævede hen til sin efterfølger, Anders Fogh Rasmussen, der under Uffes ledertid somme tider påtog sig en rolle, som mindede lidt om Søren Pinds i dag. Uffe Ellemann-Jensen, der blev stærkt hyldet lørdag på landsmødets første dag, havde den fine plads som sidste taler inden frokosten. - Gamle formænd skal ses og ikke høres, men hvis man kun tier stille, risikerer man, der breder sig den tro, at man ikke er enig i det, der sker, sagde Uffe Ellemann-Jensen.