Fogh viser sit sande ansigt

Den økonomiske nedtur tager mere og mere fart for hver dag, der går.

Tusinder af danskere skubbes ud i arbejdsløshed med alvorlige menneskelige følger for mange. Nok har finanskrisen et globalt omfang, men regeringen påtager sig alligevel ikke noget ansvar for, at mange især unge boligejere er stavnsbundet. Den meget lempelige lånepolitik kræver nu sine ofre og trækker et skræmmende spor af tvangsauktioner med sig i kølvandet. Kobles det med arbejdsløshed er faren for en menneskelig krise overhængende. Prisen for det lånefinansierede forbrug betales nu af almindelige mennesker, der troede på, at VKO flertallets stimulering af forbruget havde hold i virkeligheden – det, ser vi nu, var en illusion! Regeringens svar på den enorme udfordring, de selv har været med til at skabe, er reduceret til skattelettelser til de rigeste. VK forventer, at de rigeste vil veksle deres skattelettelser til forbrug, som igen vil stimulere beskæftigelsen. Den opfattelse deles ikke af Socialdemokraterne. I økonomiske svære tider sparer man i stedet op og polstrer sig til at kunne klare krisen. Nu viser statsministeren sit sande ansigt, når han taler om at tilgodese de rigeste under dække af at ville øge beskæftigelsen. Men Anders Fogh Rasmussen ved godt, at de såkaldte dynamiske effekter vil være minimale. I stedet vil hans vision om en minimalstat komme et skridt nærmere på bekostning af velfærd til alle. Socialdemokraternes bud på den truende markante stigning i arbejdsløsheden er investeringer i velfærd. Vi vil fremrykke investeringer i offentligt byggeri og samtidig give socialt afbalancerede og fuldt finansierede skattelettelser, der kommer alle til gode. I opgangstider er det rimeligt nemt at være politiker og sprede glæde med milliardoverskud på de offentlige finanser. På få måneder er regeringens prognose for overskuddet i 2009 imidlertid svundet fra 60 milliarder kroner til ingenting! Det er i tider med modgang, at politikere sættes på prøve og i særlig grad skal vise, de kan forvalte deres folkelige mandat til fordel for befolkningen. Socialdemokraterne viser en grundlæggende anden vej end regeringen og påtager sig fuldt ud det politiske ansvar for at sikre danskerne deres arbejdsindkomst.