Nyrup

Foghs fatale fodfejl

Poul Nyrup kritiserer Anders Foghs håndtering af den krise, som Jyllands-Posten grundet sin mangel på viden om islam har medvirket til at skabe for Danmark.

Det virker provinsielt og respektløst, at en såkaldt "international" avis ikke har andet at bidrage med. Det er ynkeligt og foragteligt, selv om andre faktorer naturligvis også har været medvirkende til krisen. Det er ikke sikkert, at Fogh havde noget at tale med de 11 ambassadører om, men det kunne tænkes, at ambassadørerne havde noget at drøfte med Fogh. Det er Fogh klar over i dag. Fogh begik således en fatal lederfejl, der ikke må finde sted på Foghs niveau. Det er forståeligt, at JP ikke finder det opportunt, at Foghs store fiasko omtales midt under Muhammed-striden, der må betragtes som den værste udenrigspolitiske krise i årtier. Nu manes der til sammenhold, hvilket betyder, at ingen må kritisere Fogh. Han betragtes nærmest som fredhellig. Især JP angriber Foghs kritikere. Selvfølgelig for at nedtone Foghs fadæse, men også for at skjule den fatale bommert begået af JP's inkompetente ledelse. Det er selvfølgelig ikke rart for Fogh, at hans ledelsesstil - eller mangel på samme - omtales i European Voice, der hovedsageligt læses af hans kolleger og mediefolk. Det er korrekt af Nyrup at kritisere Foghs meget diskutable indsats under krisen, selv om Jyllands-Posten næsten anser al kritik af Fogh for at nærme sig landsforræderi. Hvor er oppositionen? Hvem lukrerer på dens tavshed? Heldigvis er krisen nu aftagende, og mon ikke et stort flertal i Danmark og hele EU bliver enige om, at man ikke støtter eller tilskynder til offentliggørelse af temaer, der er krænkende for troende, idet ytringsfriheden naturligvis ikke skal afskrives. Det bør dog accepteres, at der med frihed følger respekt og ansvar.