EMNER

Foghs forbehold skabte splid

Folketingets store EU-debat varsler ilde for forsøget på at vække befolkningens interesse for næste års afstemning

Først gik udenrigsminister Per Stig Møller (K) på talerstolen og holdt en 10 minutter lang tale om "sektorråd", "50/60-vægtning" og "ratifikationsprocedurer". Tættere kom regeringen aldrig på at inddrage Folketinget i den detaljerede debat om EU's fremtid. Tværtimod kom debatten helt ned på jorden, hvor den plejer at være, så snart udenrigsministeren havde leveret det danske oplæg til den endelige EU-forfatning. Den forfatning, som danskerne skal stemme om næste år. Og som så ofte før kom en dansk Europadebat i stedet til at handle om de forbehold, der siden 1993 har gjort Danmark til klassens særling i det europæiske samarbejde. Partierne i midten og til venstre - ja og nej i fællesskab - angreb Anders Foghs Rasmussens plan , hvor retsforbeholdet gøres til et "valgfrit" forbehold, så Danmark fra sag til sag kan vælge at deltage i for eksempel europæisk politiarbejde. En løsning, som Socialdemokratiet ifølge Henrik Dam Kristensen følte sig presset til at støtte for at skabe enighed om den danske linje. Marianne Jelved (R) kritiserede regeringen og Socialdemokratiet for at føre befolkningen bag lyset ved at hverken at turde fjerne eller bevare forbeholdene. - Hvori består det ærlige og det reelle, når der i virkeligheden fifles med et eksisterende forbehold? Det er da langt mere ærligt og reelt, hvis Venstre forklarer, hvorfor det er i Danmarks interesse at være med. Nu siger Venstre ét og gør noget andet, sagde Marianne Jelved. Anders Fogh svarede, at det ændrede forbehold er nødvendigt, fordi den danske udlændingepolitik er for hård til EU. Hvilket skyldes, at retsforbeholdene har gjort det umuligt for Danmark at påvirke EU's udlændingepolitik. Undervejs gik Dansk Folkepartis Jesper Langballe i pendulfart til talerstolen og bekendtgjorde, at et ja til forfatningen vil indføre en europæisk superstat, hvor hvert land har mindre magt end de amerikanske stater. Fra den modsatte grøft sagde ja-partierne, at forfatningen er en naturlig og nødvendig forlængelse af den EU-udvidelse, som Danmark arbejdede for i årevis. - Jeg kan høre, at kampagnetrommerne allerede kører, konkluderede Anders Fogh Rasmussen ud på eftermiddagen. - Det er alle de gamle travere, der bliver trukket frem.