Foghs idé hører hjemme i 50'erne

FOLKESKOLEN:Statsministeren forlanger mere paratviden i folkeskolen. Men har paratviden stadig den vigtighed, som den havde for 50 siden, og hvad skal den - efter regeringens mening - manglende paratviden erstatte i den nuværende folkeskole? Statsministeren siger faktisk det helt rigtige i sin åbningstale: "Den første forudsætning for at føre en meningsfuld samtale er altså, at man ved, hvad man snakker om". Disse ord har med stor sandsynlighed givet bagslag, da statsministeren ikke har haft mulighed for at diskutere emnet med kolleger, inden han selv kommer med et halvt udspil. Folk har lyttet til ham og blevet væk, da han tydeligvis ikke ved, hvad han snakker om. Det er tydeligt at høre, at statsministeren ikke har deltaget i folkeskolen i mange år. Rundkredse eksisterer ikke i folkeskolen, men rådet til statsministeren vil være, at man måske burde indføre sådanne i Statsministeriet, så han ikke endnu engang kommer brasende uden omtanke med opdigtede problemer. I dag er den direkte paratviden ikke prioriteret speciel højt i folkeskolen, men dog arrangeret, så eleverne får en grundlæggende viden indenfor de forskellige fag. Hvad der er sat størst fokus på i den nuværende folkeskole er at oplære eleverne til selv at kunne finde de oplysninger de ønsker. At oplære eleverne til at være selvstændige og til at opdage den enorme mængde information, som er til rådighed i vores moderne samfund. Regeringen ønsker at eleverne skal opdrages gennem folkeskolen til et liv i et quizprogram, men i det 21. århundrede er de vigtigste værdier ikke længere udenadslære, men at kunne tænke og fungere sometselvstændigt menneske. Hvis Foghs' tanker slår igennem, vil det med sikkerhed gå ud over eleverne, da deres kvalifikationer ikke vil være til nogen gavn for samfundet. Samtidig vil forslaget desværre medvirke en underprioritering af opgaver i folkeskolen som selvstændighed, gruppearbejde,forskningsmentalitet m.m.. Samfundet har ingen nytte af folk, som kan gentage, hvad andre folkallerede har sagt, det har vi maskiner til i dag. Nutidens og fremtidens arbejdsmarked kræver folk, som selv kan finde løsninger på forskellige problemer ved at tænke selvstændigt. Statsministerens idé er håbløst forældet og kunne måske have haft opbakning midt i 50'eme, men det hører bestemt ikke hjemme i en tid, hvor internettet - om vi vil det eller ej - er den største informationskilde vi nogensinde har haft i hænderne og, forudsat at man kan håndtere det, langtmere effektiv end paratviden.