EMNER

Foghs snuble-regering

En hurtig efterforskning viser, at det kun er et falsk rygte: De traditionelle valgkort bliver ikke erstattet af hulkort til næste folketingsvalg. Regeringen har ellers fået en vis vane på det seneste med at snuble i diverse huller i sin egen reformlovgivning, så det... Nu har regeringen og de øvrige forligspartier bag politireformen netop puttet 843 millioner kroner fordelt på de næste fire år i dét hul. Næste reformhul tegner til at blive Skat, der halvvejs har måttet overgive sig til skattesnyderne og momssvindlerne, eftersom 2500 færre alligevel ikke kunne nå dobbelt så meget, blandt meget andet fordi endnu et statsligt edb-system ikke fungerer, som det skal. Bagude ligger en kommunalreform, hvor der også er kommet en efterregning fra de kommuner, der skulle overtage flere opgaver fra de gamle amter for færre penge. Og bagude ligger også en sundhedsreform, hvor mål og midler ikke hænger sammen. Dertil kommer for resten en arbejdsmarkedsreform, som endnu ikke ligger bagude, men foreløbig ligger i grøften. Det er unægtelig dyrekøbt erfaring, som kun kan forklares med, at Fogh & Co. i deres første regeringsperiode satte hele beslutningsprocessen i femte gear for at nå deres ideologiske kamp for at omforme og modernisere det danske samfund. Jo stærkere det gik, desto mindre var "risikoen" for at blive bremset. Det er naturligvis godt, at det politiske flertal bag politireformen vil øge styrken med 300 betjente og 250 HK'ere over de næste to år. Det er også godt, at kommuner og sundhedsvæsen er blevet kompenseret, så de trods alt er bedre rustet til at holde Folketingets løfter. Men de økonomiske forudsætninger bag reformerne holder jo ikke, og på forskellige måder har det også haft menneskelige omkostninger, som ikke direkte kan gøres op i penge. Og reformerne skal nok også komme til at fungere, men med den berømte rettidige omhu havde det næppe givet regeringen det nuværende bøvl, som er velfortjent, thi vælgerne er jo ikke dummere, end politiet tillader.