Socialforsorg

Foghs troværdighed i frit fald

Statsminister Anders Fogh Rasmussens troværdighed fylder efterhånden ikke meget på kistebunden under mønterne i Thor Pedersen bugnende statskasse. Med fremlæggelsen af finansloven og de seneste ugers debat, er det blevet klar for en hver, hvilken politik Anders Fogh Rasmussen fører.

Selerne skal strammes i kommunerne, så regeringen kan give skattelettelser. Selv om der ikke i sig selv, er noget i vejen med skattelettelser, hænger dette dog ikke sammen, når velfærdsamfundet bliver mere og mere udhulet. Man kan ikke regne med, at Statsministeren vil holde valgløfterne om skattestop og velfærdforbedringer fra valget i 2005. Anders Fogh Rasmussens skattestop gælder jo ikke for de omkring 20 pct. af befolkningen, der bor i de 500.000 almennyttige boliger. Huslejerne i disse boliger stiger hvert år, og indeholdt i huslejen, er et bidrag til Landsbyggefonden. I dagens Danmark er det ikke lejerne i de almennyttige boliger, der står i kø for at købe rejser ved Star Tour eller for at købe bil. Nej, disse mere end 1 mio. danskere kan i modsætning til resten af befolkningen, ikke spise mursten i samtalekøkkenet - tværtimod. Alt imens boligstandarden i den almennyttige boligsektor bliver dårligere, lader det til, at Statsministeren ikke griber ind overfor ekstraskatten på 20 pct. af den danske befolkning. Særskatter på almen boliger er åbenbart ikke en del af skattestoppet, når terminen ikke går til realkreditinstitutionerne! Det er mig en gåde, og uden logik, hvordan principperne i regeringens skattestop åbenbart kan bøjes og drejes, så de passer ind i Statsministerens dagsorden - at stække den almene boligsektor, der gennem årtier har sikret alle en bolig til en rimelig pris. Anders Fogh Rasmussens velfærdsløfter klinger hult når man ser resultaterne efter i sømmene. 30.000 børn vokser ifølge Socialforskningsinstituttet op i fattigdom, kontanthjælpsloftet øger fattigdommen og får ikke folk i job, ”start”hjælpen giver vores svageste medborgere en særdeles svær start på arbejdsmarkedet. Disse kendsgerninger står i skarp kontrast til Statsministerens løfter i 2005 om at han er i stand til at sikre velfærden. Alle de nævnte grupper er i øvrigt sandsynligvis at finde i den almene boligsektor, hvorfor Statsministerens skattestop rammer dobbelt hårdt her, hvor pisken svinges to gange. Nu går det også ud over de mennesker, der skal være med til at sikre det økonomiske grundlag. Der er ikke blevet investeret i hverken bedre fysiske rammer i folkeskolerne, det er stadig ældgamle bøger og kort der præger billedet, der er ikke kommet mindre tids- og stopurstyranniet i ældreplejen, og der er heller ikke blevet ansat flere pædagoger i børnehaverne. I Statsministerens seneste udspil ”kvalitetsreformen” vil han måle endnu mere og give medarbejderne endnu mere administration og endnu mindre tid til omsorg. Dette løser næppe problemerne. Kommunerne vil gerne hjælpe Statsministeren med at lave bedre velfærdsydelser, men regeringen har sat kommunerne i en spændetrøje, som gør dette umuligt. Kære Anders Fogh Rasmussen, din troværdig er i frit fald.