Arbejdsmarked

Fokus er netop rettet på centerets indhold

BRØNDERSLEV:Formand for socialudvalget Birgitte Josefsen understreger, at politikerne i social- og sundhedsudvalget netop har fokus rettet på indholdet i et nyt arbejdsmarkeds- og uddannelsescenter i Brønderslev. Repræsentanter fra Dansk Arbejdsgiverforening (LO), Arbejdsformidlingen og koordinationsudvalget er blevet præsenteret for et foreløbigt oplæg. - Vi er i socialudvalget enige om, at vi vil have en dialog med de relevante parter om centeret. Derfor indkaldte vi til mødet, hvor der var mulighed for at fremlægge forskellige ideer. Og på baggrund af de ting, der kom frem på mødet, er oplægget justeret. Det er nu sendt ud til mødedeltagerne sammen med et mødereferat. Og vi glæder os nu til at få en tilbagemelding fra de forskellige organisationer, tilføjer Birgitte Josefsen. Socialudvalgsformanden kan ikke løfte sløret for detaljerne i Arbejdsmarkedscenteret, idet socialudvalget endnu ikke har haft sagen på dagsordenen. Men det vil ifølge planen ske i september. Birgitte Josefsen understreger, at fokus er rettet på indholdet i centeret mere end på selve placeringen. - Vi har flere gange drøftet sagen i forbindelse med budgetlægning. Udgangspunktet er, at vi arbejder på at leve op til det lovforslag "Flere i arbejde", som et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog, påpeger Birgitte Josefsen. - Vi skal servicere borgerne, og som folkevalgte har vi pligt til at sørge for tiltag, der enten kan få ledige ind på arbejdsmarkedet eller i gang med uddannelse. Hun tilføjer, at mødet med LO, DA, AF og koordinationsudvalget ikke gav anledning til de store justeringer i forhold til oplægget. - Der er ikke sket væsentlige ændringer. Men nu får parterne lov at udtale sig om oplægget. Det er ikke en decideret høring, men de kan tilkendegive deres mening om centeret. Vi vil meget gerne have en dialog om tingene.