EMNER

Fokus på årelang konflikt

} SOGNEMØDE: Dronninglund Sognegård er mødested, når der på tirsdag inviteres til et sognemøde, hvor aftenens emne er "Israel/Palæstina-konflikten set med egne øjne". Fortæller er sognepræst Villy Mølgaard, Aalborg, der i fjor var med en kirkedelegation i Israel. Hvad han dér oplevede, viderebringer han på tirsdag via et lysbilledforedrag, og ud over muligheden for efterfølgende at debattere den årelange konflikt i Mellemøsten lokkes der også med et fælles kaffebord. Det hele begynder klokken 19.30. } JUNIORKLUBBER: Byrådet har sagt god for en række nye tiltag i forlængelse af etableringen af de to nye juniorklubber i Dronninglund og Hjallerup. Det betyder, at der med hensyn til morgenpasning åbnes mulighed for, at et barn i juniorklubben kan få morgenpasning i det fritidshjem eller den aldersintegrerede institution, som han/hun var knyttet til inden skiftet til juniorklubben. Der kan til denne morgenpasning købes klippekort med fem klip for 150 kr. pr. kort. Med hensyn til feriepasning kan barnet ligeledes blive feriepasset i det gamle fritidshjem eller den gamle AI. Her er betalingen for dette sat til 450 kr. pr. uge. } SKOLETAG: Byrådet har sagt ja til fra 2005-budgettet at frigive et beløb på 1,4 mio. kr. til at få gennemført en påkrævet udskiftning af det p.t. utætte tag på Klokkerholm Skole. Inden projektet kan iværksættes, skal det imidlertid først godkendes af Indenrigsministeriet, fordi det i forhold til årets budget formelt set er et nyt anlægsprojekt. Og er der tale om nye anlægsprojekter på en mio. kr. eller mere, skal disse blå-stemples af ministeriet inden igangsætningen. } GOSPELKONCERT: Er man til gospel, byder Apostolsk Kirke i Dronninglund i morgen aften indenfor til en gospelkoncert. Vil man med, skal der lægges 40 kr. pr. snude ved indgangen for at komme ind. } TORVEDAG: Der bydes i morgen igen på torvedag i Klokkerholm. Den afvikles klokken 09-13, og det bliver vanen tro en torvedag, hvor forårsblomsterne kan købes, og alt til haven kan ses og handles om. Samtidig har den lokale sparekasse betalt for de rundstykker, som kan nydes sammen med morgenkaffen på torvepladsen ved SuperBest. Der vil tillige være være boder med alt fra tøj via blomster til plæneklippere.