Fokus på ældres ret til indflydelse

BLENSTRUP:Man kan godt nå at melde sig til senest i dag, hvis man gerne vil deltage i morgendagens temadag og politiske høring om "Ældre i Skørping Kommune". Det er lokalkomiteen af Ældre Sagen, der står bag arrangementet, som foregår i Blenstrup Hallen. Foreløbig har cirka 70 meldt sig til. - Jeg er glad for, at politikerne har taget så godt imod invitationen, siger lokalkomitéformand Eva Holm Christensen og oplyser, at blandt andre borgmester Børge Olsen (S), socialudvalgsformand Finn Sejrup Pedersen (SF) og børn, skole og kulturudvalgsformand Leon Sebbelin (R) har meldt sig til. - Og mange vil endda blive hele dagen. Vi vil gerne medvirke til, at vi får startet på en frisk med samarbejdet mellem kommunen og de forskellige råd og foreninger, der repræsenterer ældre. Det er rart, hvis vi i fællesskab stille og roligt får gennemgået reglerne for vores virke, siger Eva Holm Christensen, som også er formand for kommunens klageråd for hjemmehjælpen og medlem af ældre-handicaprådet. Alle interesserede er velkomne til temadagen, men de nye pårørenderåd er særligt inviterede i lighed med brugerråd, venneforeninger og pensionistforeninger i kommunen. Dagen indledes med en gennemgang af retsgrundlag og gældende regler for ældrerådets muligheder for indflydelse ved cand.jur. Erik Hjorth-Madsen, konsulent i Ældre Sagen. For eksempel lægges der op til debat om, hvorvidt det er en fordel eller ulempe for kommunens politikere og forvaltning, at der ved lov er oprettet blandt andet ældreråd. Senere på formiddagen fortæller cand. jur. Margrethe Kähler, konsulent i Ældre Sagen, om "Alderdommens drømmebolig - set fra brugerens synsvinkel". Efter frokosten taler Erik Hjorth-Madsen igen, men nu om de frivilliges opgaver i fremtidens ældreservice. Og eftermiddagen sluttes af med en paneldebat om, hvordan man kan gøre Skørping Kommunes tilbud til de ældre endnu bedre.