Lokalpolitik

Fokus på afstemning

[/20 con rød] Sæby eller Brønderslev kan ikke komme på tale for Hals

HALS:Når Hals Byråd på det ordinære augustmøde i morgen aften siger ja til, at der tirsdag 28. september holdes en vejledende folkeafstemning om Hals Kommunes rolle i den forestående kommunalreform, så vil banen for denne afstemning også blive kridtet klart op. Hvis borgmester Bent Sørensens (S) indstilling bliver fulgt, vil det det i første ombæring betyde, at der ved afstemninggen skal stemmes om at lade Hals Kommune gå sammen med enten Aalborg eller Dronninglund. Man får altså ikke mulighed for at stemme på at lade Hals Kommune køre videre som nu - sådan som der ellers med V/K/DF-udspillet er åbnet mulighed for med den såkaldte kattelem, hvor små kommuner kan få lov til at køre videre, hvis de kan indgå forpligtende samarbejdsaftaler med andre kommuner, så også de kan klare de nye opgaver, der ifølge strukturrefomudspillet skal lægges ud til kommunerne. Stemmer man til gengæld på at lade Hals Kommune smelte sammen med Aalborg Kommune, så ligger det allerede på nuværende tidspunkt fast, at en sådan sammenlægning ikke vil blive ændret, hvis den store nabokommune i vest også går sammen med andre kommuner - sådan som der p.t. er ved at blive varmet op til i visse kommuner i Aalborgs kommunale opland. Kan en sammenlægning med Aalborg derfor komme til at betyde et kommunalt ægteskab med Aalborg og måske andre i nabolaget, så vil et ja til at lade Hals og Dronninglund blive lagt i hybens lænker være mere præcist, når det gælder spørgsmålet om eventuelle ekstra ægteskabs-partnere. - Hvis de i Dronninglund siger, at de kun vil gå sammen med os, hvis også enten Sæby eller Brønderslev kommuner kommer med, så gælder en eventuel aftale mellem Hals og Dronninglund ikke længere, og så går vi til Aalborg, fastslår Bent Sørensen, der i øvrigt selv er mest lun på tanken om at lade Hals og Dronninglund kommuner finde sammen i et nyt partnerskab. Lun på en anden tanke om måske at lade en dør stå på klem i forbindelse med folkeafstemningen er Bent Sørensen til gengæld ikke. Det drejer sig om en i byrådet diskuteret mulighed for at få indarbejdet et forbehold mod afstemningsresultatet, hvis der senere skulle ske drastiske ændringer på området - såsom nye signaler fra nabokommunerne og/eller Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bent Sørensen mener ikke, at det er en god idé at indarbejde sådanne forbehold på forhånd - og at det står ethvert byrådsmedlem frit for at tage sagen op på ny, hvis der skulle opstå en ny situation.