Børnepasning

Fokus på alternativ børnepasning

Ø. BRØNDERSLEV:Børne- og kulturudvalget i Brønderslev Kommune har sagt ja til et ønske fra forældrerådet i skolefritidsordningen på Ø. Brønderslev Centralskole om på et fælles møde at fokusere på et muligt alternativt børnepasningstilbud i Brønderslev Kommune. Invitationen om at deltage i et møde om dette emne følger i kølvandet på en undersøgelse, der er blevet foretaget på centralskolen i Ø. Brønderslev. Her blev behovet for et klubtilbud for børn i alderen 10-14 år undersøgt, og resultatet af denne undersøgelse var ikke til at tage fejl af. - Der er en stor gruppe af forældre, der er trætte af, at vi ikke har noget børnepasningstilbud til den nævnte aldersgruppe, og derfor synes jeg bestemt også, at vi skal prøve at se på, om det ikke er noget, vi kan finde en løsning på, siger formanden for børne- og kulturudvalget, Ole Jespersgaard (S), der samtidig kan berette, at også bestyrelsen på Ø. Brønderslev Centralskole vil blive inviteret med til mødet. Ole Jespersgaard noterer sig videre, at der allerede på nuværende tidspunkt er alternative børnepasningstilbud for den nævnte børnegruppe i Dronninglund Kommune. Det er ordninger, hvor forældrene betaler et mindre beløb for færre ugentlige timer i det lokale fritidshjem, eller hvor der opereres med en klippekortordning - alt sammen for at give de lokale børn i den nævnte aldersgruppe en mulighed for at gøre andet end bare at tage hjem til et tomt hus efter skole. - Det er nogle gode tilbud, som jeg bestemt også synes, at vi skal bevare i den nye kommune, bemærker Ole Jespersgaard.