Fokus på Ardens sundhed

Kost, alkohol, tobak og ulighed i sundhed er med i ny sundhedsaftale

ARDEN:Kost og social ulighed i sundhed er de mest markante nyskabelser i den nye reviderede sundhedsaftale mellem Arden Kommune og Nordjyllands Amt. - Og så har vi ændret betegnelse fra projekter til temaer. Det er gjort for at åbne op for, at temaerne passer bedre lokalt og give mere fleksibilitet, forklarer sundhedskoordinator Bodil Nielsen. Sundhedsaftalen skal gå på tværs i kommunen. Mellem de forskellige forvaltninger og de forskellige foreninger. Aftalen indeholder en række mål for sundhedsudviklingen, som kommunen gennem lokale projekter og aktiviteter skal prøve at realisere. - Det skal gøres lokalt, for der hvor der er størst motivation, er der størst chance for at projekterne lykkes. Vores opgave er meget med at støtte op omkring det arbejde, der er, og hjælpe med for eksempel at koordinere indsatser. Jo mere borgerne henvender sig jo bedre, uddyber Bodil Nielsen. Temaer De seks temaer, sundhedsaftalen drejer sig om, er børn og unge, kost, fysisk aktivitet, tobak, ulighed i sundhed og alkohol. - Inden for temaet kost har jeg for eksempel lavet et forslag til en mad- og måltidspolitik, der sendes til høring i de institutioner, der har med 0-18-årige at gøre. Vi vil støtte op hvor der er interesse og også fortsat køre kurser for overvægtige, siger Bodil Nielsen. Indenfor tobak vil der være fokus på at stå til rådighed, når folk vil stoppe med at ryge. Det sker ved rygestopkurser, men også ved at folk kan komme ind fra gaden og bede om hjælp. - Nogle siger jo, at fysisk inaktivitet er en lige så stor trussel som rygning. Så vi vil gerne have Ardens borgere til at være aktive. Der er hårde odds, fordi folk bruger tid på børn, fjernsyn og spillemaskiner, men det gælder om, at det skal være sjovt at lave noget, mener Bodil Nielsen. I alkohol-temaet vil der være en del fokus på forældrene til børn, der begynder at drikke i en tidlig alder. - Unge, der drikker tidligt, ryger i mange tilfælde også tidligt ind i andre problemer. Det er mere forældrene, vi skal se på. Det er blevet sværere at være forælder i dag, og det er der, vi skal yde en indsats, lyder det fra sundhedskoordinatoren. Ulighed Et af de helt nye temaer i sundhedsaftalen er den sociale ulighed i sundhed. - Det er her, der er mulighed for at sætte ind over for særlige målgrupper. For eksempel har vi lige hjulpet Fnuggi (forening for overvægtige mænd, red.) i gang i Arden, men det kunne også være unge med spiseforstyrrelser, vi så på, udreder Bodil Nielsen. Den reviderede sundhedsaftale mangler endnu at blive formelt godkendt. Det kræver underskrifter fra amtsborgmester Orla Hav og Ardens borgmester H.C. Maarup. Bodil Nielsen betragter det som værende formalia, og i social- og sundhedsudvalget er aftalen godkendt. - Det er en udmærket aftale, der ligger her, kommenterer Jens Peter Ellefsen (S), formand for social- og sundhedsudvalget. Og Bodil Nielsen er i sagens natur også glad for det forslag, hun selv har været med til at udarbejde. - Vi skal støtte de gode ideer. Og en ide er lige god, uanset hvor den kommer fra, konkluderer sundhedskoordinatoren.