Fokus på at hindre børns overvægt

FOREBYGGENDE:Carsten Obel, praktiserende læge og lektor ved Aarhus Universitet, har modtaget 1,7 mio. kr. fra TrygFonden til et projekt med fokus på børns risiko for at udvikle overvægt. Resultaterne skal bruges til at udvikle en metode, så alment praktiserende læger på en enkel og træfsikker måde kan identificere børn med særlig høj risiko for overvægt og igangsætte en passende forebyggelsesindsats. Den sundhedsmæssige gevinst ved at tabe sig, når man først er blevet overvægtig, er usikker. Værktøjet har derfor stort potentiale, fordi det arbejder med at forebygge frem for at behandle.