Fokus på børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Arbejdet med at formulere en kommunal politik for børn, unge og familier snart slut.

Socialpolitik 20. marts 2007 22:11

Thisted er en af de godt 30 danske kommuner, som endnu ikke har en politisk vedtaget sammenhængende børnepolitik. Efter ”bogen” skulle kommunen allerede fra årsskiftet have haft en sammenhængende børnepolitik, som dels beskriver kommunens politik på børneområdet i almindelighed, men samtidig har meget stor vægt på, hvad der skal tages af initiativer i forhold til gruppen af udsatte børn og unge, som har helt særlige behov for støtte. En nye samlet politik på området for Thisted Kommune er ikke et udtryk for, at de tre gamle kommuner ikke havde beskrevet deres indsats på området, forklarer direktør Lars Sloth, børne-, familie- og kulturforvaltningen. - Hver kommune havde sine måder at gribe tingene an. En hel del blev håndteret ens, men andet blev grebet forskelligt an fra kommune til kommune. I arbejdet med at beskrive den nye børne-, unge- og familiepolitik har vi dels set tilbage på, hvordan tingene blev gjort i de tre gamle kommuner, dels set fremad for at beskrive, hvordan tingene kan gøres bedst for den nye Thisted Kommune, siger Lars Sloth. Styregruppe Arbejdet blev startet i slutningen af 2006, da der blev nedsat en styregruppe med deltagelse af forvaltningens chefgruppe og medarbejdere fra pædagogisk udviklingsafdeling. - En af gruppens opgaver var at udarbejde nogle forslag til indholdet i et værdigrundlag på området og samtidig forsøge at beskrive nogle målsætninger, siger lars Sloth. Øvelsen har imidlertid været at inddrage flest mulige repræsentanter fra de mange forskellige områder under forvaltningen. Det er sket ved at holde en række temamøder, hvor et halv hundrede ledere og nøglepersoner fra alle dele af kommunens børne- og ungeområde har arbejder på tværs af deres vante strukturer i erkendelse af, at det der sket et sted ofte smitter af et andet sted. - Vi har valgt at arbejde meget praktisk orienteret ved at inddrage en række af de medarbejdere, som hver på deres områder er beskæftiget med de problemstillinger, der er omfattet af børne- og ungepolitikken, siger lars Sloth. Oplæg ”Vi er blevet opmærksomme på, at vi ikke kan gøre det alene. Processen er afhængig af, at alle parter på området er med, så helheden fyldes ud og bliver nuanceret”, lød en vurdering af arbejdsformen, som efter nogle temamøder i gruppen af ledere og nøglepersoner er resulteret i det oplæg til ”Thisted kommunens politik for børn i almindelighed og udsatte børn i særdeleshed”, som nu dels skal til politiks behandling, dels skal kommunikeres ud til medarbejderne i alle dele af kommunens børn- og ungeområde. - Der ligger en opgave i at formidle indholdet af politikken ud til de rundt regnet 1.800 medarbejdere på området, siger lars Sloth. Når børne- og ungepolitikken er politisk vedtaget skal den ikke ses som en samling klare retningslinjer for, hvordan tingene skal tackles. Der bliver tale om nogle generelle retningslinjer. - Men i kraft af den måde, vi har arbejdet med at formulere politikken er der generel opbakning fra de enkelte områder, som gennem arbejdet har fået ejerskab til det, der nu ligger som en overordnet politik og et redskab for den enkelte institution. jens.fogh.andersen@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...