Børnepasning

Fokus på børns kost og bevægelse

Byrådet har fastlagt politiske mål for området inden for børnepasning

VIGTIGE OMRÅDER er kost og bevægelse. Arkivfoto: martin Damgård

VIGTIGE OMRÅDER er kost og bevægelse. Arkivfoto: martin Damgård

Kost og bevægelse er vigtige områder i de politiske mål for dagpasningsområdet i Brønderslev Kommune. Det slår Brønderslev Byråd fast. Byrådet har godkendt politiske mål for dagpasningsområdet. Det er besluttet, at der skal udarbejdes en politik for kost og bevægelse i kommunens dagtilbud, som implementeres i 2009. I dette arbejde ønsker dagpasningsområdet at inddrage lokale erfaringer fra udviklingsprojekter omkring børn og bevægelse, så de bidrager til den pædagogiske hverdagspraksis. Dagpasningsområdet arbejder på at skabe de bedst mulige rammer for børnenes trivsel og udvikling. Området arbejder hen imod at lære børnene glæden og ansvaret ved at være en del af et fællesskab, og tilgodeser det enkelte barns potentialer og styrker dets selvværdsfølelse. På daginstitutionsområdet er det vigtigt at understøtte sunde kost- og bevægelsesvaner hos børnene og fremme deres kompetence til at fremme sunde valg.