EMNER

Fokus på børns udvikling

DRONNINGLUND:Sund By Dronninglund inviterer i de kommende måneder til fire temaaftener om børns udvikling. Trivsel, sundhed vores rolle og ansvar som forældre sættes til debat efter oplæggene, der hovedsagelig fokus på førskolebørn. Temaaftenerne er tilrettelagt i samarbejde med dagplejen, sundhedsplejen, den pædagogiske konsulent, PPR og Klinik for Fysioterapi. Emnet for den første aften er "Børneopdragelse - hvorfor er det så svært?" Pædagogisk konsulent Michael Olsen vil med udgangspunkt i hverdagssituationer komme med gode råd. Hvad gør man for eksempel, når barnet ikke vil børste tænder eller altid skaber sig altid nede i supermarkedet? 29. oktober vil fysioterapeut Marianne Kongsgaard fortælle om børns sansemotoriske udvikling. Hun vil komme med praktiske eksempler på, hvad forældre selv kan gøre for at stimulere denne udvikling. Det er vigtigt, fordi sansning danner grundlag for motorikken, og motorikken danner grundlag for indlæring. Herefter følger et foredrag om børns sprogudvikling. Her vil tale-hørekonsulent Elly Ørnberg blandt andet belyse spørgsmålene "Hvordan støtter jeg bedst mit barn sprogligt?", "Hvordan er mit barns sprog i forhold til andre børns sprog?" og "Har mit barn nogle særlige behov?" Den sidste temaaften kommer til at handle om kost og søvn - to af de områder, hvor der ofte opstår konflikter mellem forældre og børn. Sundhedsplejerske Lene Nørgaard vil give enkle råd til, hvordan vi bedre kan håndtere de konflikter, der opstår dér..