Hassing

Fokus på byforskønnelse

V. HASSING: Det er i denne uge, at der fra politisk side for alvor tages fat på arbejdet med at få ideerne for en byforskønnelse af V. Hassing samlet til et egentligt projektforslag. Det sker indledningsvis i teknisk udvalg, hvor arkitektfirmaet Rambøll/Nyvigs forslag til en heldsplan for byforskønnelsen sendes ud i en to uger lang, offentlig høringsfase, hvor der også midtvejs - på næste tirsdag 10. februar - bliver mulighed for at høre om og give sine ideer til byforskønnelsen på et borgermøde i V. Hassing Sognegård. Inden da skal teknisk udvalg imidlertid også i denne uge tage stilling til et forslag fra den nye ejer af V. Hassing Kro om dér at give plads til en ny dagligvarebutik - et projekt, der umiddelbart kolliderer med byrådets planer om at samle butiksudviklingen omkring Springvandspladsen. Her har også murermester Finn Jensen fra FJ Byg i øvrigt planer om at hente en Fakta-butik til byen.