Fokus på Carl Lochers raderinger og tegninger

SKAGEN:Skagens Museum sætter fokus på kunstneren Carl Locher og især hans raderinger og tegnigner resten af året. Det sker ved, at der i museets tegningsgalleri og i et udstillingslokale på første sal er samlet knap 40 af hans værker. De mange kunstværker suppleres desuden med fotografier af Carl Locher. De mange fotografier viser Carl Locher i forskellige arbejdssituationer i Skagen. Der er blandt andet mulighed for at se han i det Døckerske telt, han i en årrække brugte, og der er fotografier af ham sammen med den specielle ”malerkasse” han fik lavet, så han kunne sidde og arbejde ude i stort set al slags vejr. Carl Locher var den af Skagen-kunstnerne, der lavede flest grafiske arbejder, og det var ham, der introducerede denne arbejdsform for flere af de andre kunstnere i Skagen. Udstillingen på Skagens Museum er sat sammen af museumsinspektør Mette Bøgh Jensen som netop nu er tilknyttet museet i en periode. Hun har haft museets store samling af Lochers arbjder at vælge ud fra, og hun har samlet en udstilling som motivmæssigt og kunstnerisk spænder vidt. Locher var meget interesseret i det maritime, og de fleste værker på udstillingen har da også et maritimt motiv, men der er også en række motiver fra Skagen by og af ageposten til Skagen.