Fokus på de amerikanske forbrugere

Oven på en længere periode med svage tal ud af den amerikanske økonomi startede denne uge blødt med en amerikansk helligdag i går. Ellers byder ugen på et par interessante nøgletal og begivenheder. Den seneste uge bød på fald i de ledende amerikanske indikatorer som kombineret med den seneste tids svage tal fra det amerikanske boligmarked har medført et fald i den lange amerikanske rente på næsten 0,25 procentpoint de seneste 2 uger – en udvikling der ikke helt er blevet matchet i Europa. Fokus på forbrug Denne uges mest interessante begivenheder bliver først og fremmest forbrugsdata ud af USA på fredag – herunder tal for både detailsalget og forbrugertilliden. Ugen byder endvidere på referatet fra det seneste pengepolitiske møde i USA, samt oplægget til det næste møde i form af den såkaldte ”Beige Book”. Her beskriver de enkelte regionale afdelinger af den amerikanske centralbank (dem er der 12 af) udviklingen i økonomien i deres respektive dele af USA og giver dermed et samlet opdateret billede af udviklingen – men ikke som sådan en officiel holdning til økonomien. Fra Europa er kalenderen relativt tynd med tal for industriproduktionen samt ikke mindst Trichets kvartalsvise tale til Europaparlamentets økonomiske og monetære komite. Blandt de ovenstående tal og begivenheder forventer vi – specielt oven på de seneste ugers svaghed på det amerikanske boligmarked - at markedsfokus vil være rettet imod fredagens amerikanske tal for forbrug og forbrugertillid. Trichets tale bliver næppe specielt interessant kun en uge efter det seneste pengepolitiske møde, mens referatet fra det seneste pengepolitiske møde i USA potentielt indeholder lidt mere sprængstof - specielt hvis diskussionen i den amerikanske centralbank signalerer en ændret vægtning af ordene i retning af et mere balanceret syn på økonomien og dermed på renteudviklingen. Pilen peger opad Denne uges tal vil sandsynligvis være under stærk indflydelse af de seneste ugers massive fald i benzinpriserne. For detailsalget peger denne udvikling på kort sigt i retning af et relativt svagt tal, idet den nominelle værdi af salget ved benzinstationerne indgår i detailsalget. Prisfaldet på benzin vil dermed trække ned i det samlede detailsalgstal. Samtidig må det dog forventes, at faldet i benzinpriserne vil påvirke forbrugerpsykologien positivt og pege i retning af en styrket tillid til de fremtidige forbrugsmuligheder. Vi forventer en lille fremgang i både detailsalget og forbrugertilliden. Blød landing Efter en stribe negative nøgletal på specielt det amerikanske boligmarked er ugens tal fra de amerikanske forbrugere interessant. Fremgang i både forbruget og tilliden forventes at underbygge forventningen om, at den amerikanske økonomi er på vej imod en blød landing. Alt andet lige indikerer det, at obligationsmarkedet kan miste noget af pusten oven på de seneste ugers kursstigninger. Fredag blev de månedlige tal fra det amerikanske arbejdsmarked offentliggjort. Med en stigning på sølle 50.000 var fremgangen i beskæftigelsen betydeligt svagere end forventet. Til gengæld viste revideringerne fra både sidste måned og for 2005/06 et betydeligt stærkere arbejdsmarked, end det der i forvejen var offentliggjort, og den samlede markedsreaktion var derfor negativ med efterfølgende stigende rente. Det vil sandsynligvis sætte tonen for denne uges obligationsmarked.