Fokus på den besværlige Jesus

FREDERIKSHAVN:Torsdag 23. oktober er der klokken 10 og klokken 19 foredrag i Sognehuset, Kirkepladsen 4 i Fredeirkshavn, hvor der er fokus på Jesus og hans betydning. Jesus Kristus er uden sammenligning det menneske, der har sat sig de mest afgørende spor i verdenshistorien. Men har han nogensinde levet? Og hvad var det dog, han ville med sit korte dramatiske liv? Har han nogen betydning for vor tids moderne mennesker? Der er stadig et bjerg af spørgsmål at tage fat på i sognepræst Laurids Korsgaards foredragsserie om "Mysteriet bag trosbekendelsen" i sognehuset ved Frederikshavn kirke. Torsdag 23. oktober går han i lag med trosbekendelsens anden del, der handler om Jesus. Vore forfædre dyrkede Thor og Odin som mytologiske figurer. Det var fri fantasi. Men kristendommens hovedperson hævdes at være en historisk person med rod i menneskehedens konkrete virkelighed. Det rejser en række spændende og vanskelige spørgsmål. Hvad ved vi egentlig om den historiske Jesus? Hvordan kan vi tage Jesu forventning om jordens snarlige undergang og en ny verdens tilblivelse alvorligt, når der nu er gået 2000 år uden at der er sket noget som helst? Og hvordan kan et moderne rationelt tænkende menneske overhovedet tro på påstanden om Jesu opstandelse? - Helt ærligt, så bliver jeg aldrig færdig med disse spørgsmå, siger Laurids Korsgaard. - Jeg kommer til at bakse med dem hele livet. Somme tider har jeg mest lyst til bare at glemme dem og så finde på noget helt uproblematisk. - Men jeg ved også, at livet så ville blive kedeligt og miste sin dybde og alvor. Det ville ikke længere være en del af det, som er større end verden og mig og derfor uforståeligt. - Skal vi være tro mod livets gådefulde virkelighed, bliver vi nødt til at bakse med troens vanskelige og spændende spørgsmål? Der er altså ingen garanti for lette svar ved foredraget om Jesu liv og betydning. Derimod tør præsten godt garantere, at vinteren ikke bliver kedelig for dem, der vil være med til at tumle med trosbekendelsens mysterier. Man må forberede sig på at gå hjem med nye spørgsmål, som så bliver taget op i de senere foredrag. Foredragene holdes på en måde, så alle skulle kunne være med uden at have nogen særlig viden om kristendommen. Det er gratis at deltage og der er ingen tilmelding. Man dukker bare op. Det er ikke nødvendigt at følge alle foredrag. Man kan høre dem enkeltvis eller samlet. Foredragene holdes om formiddagen og gentages samme dags aften.