Fokus på den enkelte på Bindslev Skole

Med indførelsen af porteføljemapper har Bindslev Skole øget evalueringsindsats

BINDSLEV:Individualisering, evaluering og større faglig dygtighed hænger måske ikke nødvendigvis sammen. Men laver en elev sammen med sin lærer en passende målbeskrivelse for elevens udbytte af undervisningen, og sætter de sig ned og evaluere på om arbejdet nu også har ført til det mål, man satte sig, så er der skabt basis for, at eleven opnår en højere grad af faglig kunnen, og eleven bliver i hvert fald mere bevidst om egne evner. - De individuelle målbeskrivelser i portefølje-mapperne betyder, at eleven snarere konkurerer med sig selv end med kammeraterne, siger skoleleder Henrik Frand-Madsen, Bindslev Skole. En succesoplevelse er nu kendetegnet ved, at eleven har nået det mål, som eleven sammen med læreren har sat. Hvad og hvor klassekammeraterne befinder sig er sekundært. Men det betyder også, at eleverne lærer at evaluere. - Og netop det at udføre en opgave, evaluere, rette til for så at udføre jobbet korrekt er kendetegnende for mange af fremtidens arbejdspladser. Så på den led er det også vigtigt, at vore elever lærer at evaluere deres arbejde, siger skolelederen. Sammen med børne- og kulturudvalget var kommunens skoleledere på tur til svenske skoler i oktober 2002. Her blev de bl.a. introdiceret i brugen af porteføljemapper. Siden havde Horne-Asdal Skole sammen med Bindslev Skole en temadag, hvor tre fra det fremmelige århusianske skolevæsen fortalte nærmere om, hvad sådanne mapper kunne bidrage til i skolehverdagen. - Her i Bindslev blev vi så bidt af det, at vi straks ville indføre mapperne for alle eleverne. Det gjorde vi så fra 1. august 2003, fortæller Henrik Frand-Madsen. Men man puttede ikke bare de nye opgaver oveni alt det andet. Alle elever fik en ugentlig time mere til arbejdet med porteføljemapperne. -Dermed markerede vi også, at det var seriøst ment. Og det har eleverne så sandelig levet op til, siger Henrik Frand-Madsen.