Fokus på det flerkulturelle

GUG:Fokus bliver sat på forholdet mellem kristendom og islam i det danske samfund, når præsterne ved Hans Egedes Kirke indbyder til tre foredrags- og kulturaftener i de kommende måneder. Emnet hedder "Det flerkulturelle Danmark", og den første aften bliver tirsdag 21. januar kl. 19.30 i det store mødelokale ved Hans Egedes Kirke. Under overskriften "Hvem er du - hvem er jeg?" vil lektorvikar Jørgen Skov Sørensen, Århus, fortælle om islam og kristendom og integration i det multikulturelle samfund. I det hele taget stiller foredragsrækken spørgsmål som hvad er ligheder og forskelle mellem de to religioner, hvad forener og hvad adskiller og er det multietniske samfund en trussel for demokratiet. Torsdag 27. februar gælder det en debataften ved præst Karsten Thomsen, Århus, og formanden for kritiske muslimer, religionssociolog Sherin Khankan under overskriften "Islam i Danmark - er der grund til bekymring? Religion og demokrati". Rækken rundes af onsdag 26. marts, når centerleder Lorens Hedelund taler om "Islam - trussel eller forbundsfælle. Det flerkulturelle i lokalsamfundet".