Fokus på energiudgifter

} ØKONOMI: K/S-udvalget har anbefalet Folkeoplysningsudvalget at sætte fokus på foreningernes problemer med stigende energiudgifter. Udvalget har derfor nu nedsat en arbejdsgruppe bestående af Ejvind Lassen, Vibeke Bøgh Christensen og Verner Jensen, der skal fremkomme med ideer og beslutningsoplæg for retningslinjer for støtte og adfærdsregulerende tiltag for en fremtidig energipulje. K/S-udvalget har også anbefalet at udarbejde egentlige retningslinjer for støtte til folkeoplysende kulturaktiviteter og andre, der ligger udenfor de godkendte foreningers virke. Her har udvalget også nedsat en arbejdsgruppe.