Fokus på folkekirken

EMNER 18. september 2002 08:00

HALS: "Hvordan bevare kirken som folkekirke, altså som en kirke understøttet af folket, en kirke for folket?" Således spørger sognepræst Jørgen Bendixen blandt andet i det seneste nummer af det lokale kirkeblad. Med spørgsmålet lægger sognepræsten op til en debataften om, hvordan kirken i Hals kan være kirke i lokalsamfundet. "Hvad er opgaverne! Skal kirken blande sig mere i livet i byen, eller skal mennesker bare blive bedre til at gå i kirke? Er kirkens værdier fortsat en del af fundamentet for vores kultur og menneskesyn? Hvad skal forholdet være til skolen, til fritidslivet og til kulturen?" Disse og mange flere spørgsmål vil blive søgt besvaret onsdag 30. oktober, hvor der inviteres til sogneaften i konfirmandstuen i Hals. I paneldebatten om kirkens rolle i lokalsamfundet deltager skoleinspektør Vagn Andersen, kulturudvalgsformand Sørn Nordhald (S), fritidskonsulent Morten Holch, formand for menighedsrådet Bent Sloth og naturligvis sognepræsten selv. Jørgen Bendixen ser frem til en aften, der kan inspirere menighedsrådet til det fremtidige arbejde og måske åbne for nye arbejdsformer - gerne med deltagelse af yngre kræfter med lyst til at blande sig.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...