Fokus på forebyggelse blandt børn og unge TIDLIG INDSATS: Samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi får ny struktur

FJERRITSLEV:Det er bedre at forebygge end at sætte ind, når skaden er sket. Det er baggrunden for enigheden i børne- og kulturudvalget om en opprioritering af SSP-samarbejdet. - Vi har ikke kendskab til aktuelle lokale problemer med kriminalitet, alhohol eller narko. Men risikoen er der, og vi finder det meget nødvendigt med en kraftig forebyggelse på alle disse områder, fortæller udvalgsformand Ejvin Krukow (V). SSP-samarbejdet skal bl.a. uformelt løse problemstillinger for børn og unge. Dette kan ske udenom de etablerede systemer. Der skal også arbejdes på en generel forebyggende indsats mod kriminalitet blandt børn og unge gennem oplysning, undervisning og kursusvirksomhed for relevante personer og i forhold til relevante problemstillinger. En anden opgave bliver at koordinere samarbejdet, så børn og unge udskyder debutalderen og begrænser forbruget af alkohol og andre rusmidler. Ny struktur En arbejdsgruppe sammensat af ungdomsskoleinspektør Jacob Funder, formand for SSP-samarbejdet Anny Troelsen, Niels Erik Jensen fra Løgstør Politi og pædagogisk konsulent Jesper Carlsen har lavet et forslag til ny struktur for SSP-samarbejdet. Det er denne struktur, udvalget har besluttet at indføre. Kræver flere penge - Vi siger ja til den nye struktur under forudsætning af, at SSP-samarbejdet i budget 2005 får flere penge til rådighed. Det konkrete forslag er at udvide budgetrammen fra 15.000 kr. i år til 75.000 kr. næste år. I den nye struktur bliver ungdomsskoleinspektøren formand for SSP. - Der indføres en styregruppe mellem SSP-formanden og kommunalbestyrelsen. Det bliver en politisk styregruppe for samarbejdet, forklarer Ejvin Krukow. Denne styregruppe skal bestå af borgmester, børne- og kulturudvalgsformand, socialudvalgsformand, formand for SSP, børne- og kulturchef samt kriminalinspektør. Styregruppens opgaver bliver primært at fastsætte de overordnede retningslinier for SSP-samarbejdet. Selve SSP-udvalget kommer til at bestå af formanden for SSP, en lærer fra hver af kommunens fem skoler, lokalbetjenten, politikonsulenten, pædagogiske konsulent, sundhedskoordinator, lederen af familieafdelingen eller en sagsbehandler fra afdelingen og en repræsentant fra Folkeoplysningen. - Dette udvalg skal have øget opmærksomhed over for børn og unge, der mistrives i lokalområdet og medvirke til relevante hjælpeforanstaltninger, fortæller Ejvin Krukow. Det er tanken at oprette et SSP-udvalg på hver af de fem skoler. Disse udvalg skal bestå af repræsentanter fra elevrådet, skolelederen og SSP-læreren.