Fokus på fortiden: Da Try var en by

Skolen og missionen holdt til i de samme lokaler

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det var ikke kun de “hellige”, der sendte børn i den kristne skole, også de “borgerlige” var kunder. Foto: Carl Th. Poulsen

TRY:På onsdag 12. september kl. 12 mødes op mod 80 personer, der alle har gået i Try Private Skole - Den Kristne Friskole. Og i sagens natur er der tale om ikke det grå guld, men det hvide guld, for skolen blev nedlagt i 1952. Når vi i overskriften skriver, at Try var en by, er det naturligvis lidt misvisende, for byen - landsbyen - er der stadig, men mejeriet, købmanden, de to bagere, cykelhandleren, karetmageren, tømreren og smeden har for længst smidt nøglen væk, og den nærmeste lidt større landsby Thorshøj, har det på samme måde - næsten, for her er da en kro. Men tilbage til skolen, der ligger lidt nord for selve Try. Det var i første omgang Indre Mission, der flytte ind i det nye hus. Året var 1878, og de udvidede i 1895 med en søndagsskole inden selveskolen kom til i 1907. - Vi er et par stykker, der synes, det vil være sjovt, at inviterer gamle elever på 100-års-dagen, problemet var blot, at vi jo ikke vidste, hvor de tidligere elever boede. Men ved hjælp af for eksempel på egnen boende søskende fik vi sendt breve ud, og det har været en stor fornøjelse når folk ringede tilbage, og vi talte om gamle dage, fortæller Ketty Rams, der i dag er 70 år, og bor i Aabyen. Men generelt kommer onsdagens elever fra hele Danmark og sågar Sverige. Selve sammenkomsten skal holdes i Thorshøj Selskabslokaler, hvor man begynder med at synge en sang inden frokosten serveres. Senere går medbragte poesibøger og andet rundt - på grund af aldersspredningen kender de fleste ikke hinanden, og den ældste, der kommer, er 85 år - inden der er eftermiddagskaffe og til sidst ”skrup-af-suppe”. Og mon ikke der vil blive udvekslet minder om enelæren frøken Ingeborg Thomsen, der i hele 40 år ”Såede gudsordets sæd i barnehjerter”, og var en fortræffelig fortæller, der kunne sine salmevers, katekismus og bibelhistorie; ud over det andet pensum. Hun døde i 1951 73 år gammel efter at have undervist hele tre generationer Try-elever. Det er der vist ikke mange moderne lærer der oplever i dag.