Lokalpolitik

Fokus på fremtidens landdistrikter

Hvordan skal livet i landdistrikterne se ud om 10 år i Nord- og Midtjylland? Hvad skal være de forskellige lokalområder og regioners kendetegn og styrker - hvilke produkter, brancher og sektorer skal vi satse på?

Hvordan skal vi værne om naturen, samtidig med at vi giver plads til en aktiv erhvervsudvikling og gør landdistrikterne mere attraktive at leve og arbejde i? Det er store spørgsmål – og det er vigtigt at de lokale giver deres besyv med. Derfor har jeg i den sidste tid været rundt i Danmark til en række regionale møder, det sidste i Skørping. På alle møderne oplevede jeg et utroligt engagement fra de mange deltagere, og der blev både peget på udfordringer for landdistrikterne og fremlagt rigtig mange gode bud på løsninger. Og det er der brug for. Vi har netop taget hul på arbejdet med at udforme det danske landdistriktsprogram for 2007-2013. Der vil være ca. en mia. kr. til rådighed om året i den periode – halvdelen stammer fra EU og halvdelen er nationale offentlige midler. De penge skal vi bruge fornuftigt. Derfor har vi i Fødevareministeriet sat os i spidsen for en proces, hvor landdistrikterne selv skal være med til at definere, hvad midlerne skal bruges til. Vi skal have en bred dialog om fremtidens landdistrikter, før vi næste år udformer rammerne for det kommende program. Man kan også melde sig til et landsdækkende elektronisk landdistriktspanel eller give sin mening til kende på et nyt debatforum. Læs mere på www.landdistriktsprogram.dk