Fokus på Grundloven

VINDBLÆS: Skoleinspektør Jens Jørgen Søgaard tog udgangspunkt i selve Greundloven, da han talte ved Grundlovsfesten på Vilsted-Vindblæs Skole, der samtidig var sidste indslag på den lokale byfest. - 5. juni 1848 underskrev Frderik den 7. Junigrundloven af 1849, som gav Danmark sin første frie forfatning. Den var samtidig grundlaget for, at en demokrati kunne rejse sig, indledte Jens Jørgen Søgaard. Han gennemgik derefter tiden fra underskrivelsen og frem til i dag og kon herunde ind på Grundlovssangen skrevet af Gunnar Juul i anledning af lovens 150 års jubilæum i 1999. Jens Jørgen Søgaard nævnte også de største af ændringerne i Grundloven siden den blev vedtaget. - 5. juni 1915 fik kvinderne valgret, og 5. juni 1920 sørgede en ændring for, at Genforeningen i Sønderjylland kunne ske. I 1953 blev Landstinget afskaffet og tronfølgerloven blev vedtaget. Skoleinspektøren satte fokus på grundlovens kapitel 1, der har fire paragraffer. I alt har loven 11 kapitler og 89 paragraffer. - Grundloven gælder også for Grønland og Færøerne. Regeringsformen er indskrænket. Det betyder, at nok har kongen den højeste myndighed over alle rigets anliggender, men han skal udøve den gennem ministrene. Således skal en lov for at være gyldig foruden kongens underskift også bære en eller flere ministres underskrift. mich