Fokus på grundtakster

Socialudvalget har i jagten på besparelser besluttet, at der skal nedsættes en tværgående arbejdsgruppe til at se på mulighederne for at gennemføre ændringer på det såkaldte grundtakstfinansierede område. Det sker som følge af, at der ved årsskiftet 2002/03 blev indført en ny grundtakstfinansieringsmodel, der har medført en ændring af finansieringen inden for store dele af loven om social service - for på sigt at få skabt en bedre kvalitet og effektivitet inden for de relevante områder. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde ventes ikke at have nogen effekt før tidligst i 2004.