Fokus på havmiljø og Hirtshals

Fyret på Stenbjerg og havundersøgelsesskibet "Dana" præger første fællesudgave Danmark-Grønland-Færøerne

EMNER 14. september 2002 08:00

Der er virkelig nordjysk stemning over de to frimærker, som udgives 25. september i anledning af Det internationale Havundersøgelsesråds (ICES) 100 års jubilæum. Havundersøgelsesskibet "Dana", der har fast station i Hirtshals, og Hirtshals Fyr er nemlig motiverne på de to frimærker, værdi 4,00 kr. og 10,50 kr. Frimærkerne er designet og graveret af den kendte svenske gravør Martin Mörck. Han har stået for omkring 400 frimærker fra 13 lande. I øjeblikket arbejder han på gravurer til 20 frimærker for Post Danmark, nemlig til serien med danske boliger. De første fem frimærker i denne serie kommer 8. november. ICES, forkortelsen for International Council for the Exploration of the Sea, blev oprettet i København i 1902 og har stadig hovedkvarter der. Det skal koordinere havforskningen i hele det nordatlantiske område, rådgive landene og udveksle resultater. Det første havundersøgelsesskib "Dana" blev søsat i 1918. Hun var en firmastet motorskonnert, der trodsede verdenshavene og søgte efter ålens kilder i Sargossahavet. Det andet "Dana" var en engelsk damptrawler, købt af staten i 1921. 1928-30 sejlede hun verden rundt og befæstede Danmarks stilling som havforskningsnation. To nordjyske brødre fra Hou var med på de to store sejladser, Johs. V. Jensen og Holger Jensen. De blev senere henholdsvis overtoldassistent i Aalborg og havnemester i Nørresundby. "Dana" nr. 2 forliste i 1935 i Nordsøen. Året efter gik byggeriet af nr. 3 i gang. Dette skib sejlede i danske farvande indtil salget i 1977. Nutidens "Dana" stod færdigt i 1981. Skibet administreres af Danmarks Fiskeriundersøgelser. Hirtshals Fyr stod færdigt i 1863. Det blev automatiseret i 1973. Det 35 meter meter høje fyr står - meget smukt på toppen af Stenbjerg. Fra 1.-8. oktober holder ICES jubilæumskonference i København, og 4.-5. oktober er der udstillinger og åbent hus på otte europæiske havundersøgelsesskibe ved Amaliehaven i København. Frimærkeudgivelsen er den første fælles mellem Grønland, Færøerne og Danmark. Alle tre landes udgivelser kommer i miniark. Det danske kommer 25. sept. med de to danske frimærker i sammentryk samt motiverne til både de grønlandske og færøske frimærker. Disse motiver indgår i miniarkets illustration ved siden af de danske frimærker. Miniarket sælges til frimærkernes samlede pålydende værdi 14,50 kr. BEMÆRK: Der udgives også en særmappe, men først 21. oktober, hvor det grønlandske miniark udgives som det sidste. Særmappen indeholder tre ustemplede miniark, et fra hvert af de tre lande i rigsfællesskabet. Særmappen koster 67 kr.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...