Fokus på Kaj Munk

Hulsig 9. marts 2003 07:00

SKAGEN: Menighedsrådene i Hulsig og Skagen indbyder mandag 17. marts til sogneaften i konfirmandhuset på Fænøvej, hvor forfatteren, cand. pæd. Jens Kristian Lings fra Fjaltrig holder foredrag om "Kaj Munk - idealisten i et materialistisk samfund". Jens Kristian Lings er formand for "Kaj Munk Selskabet" og redaktør af "Munkiana" samt en flittigt benyttet foredragsholder og desuden formand for Fjaltring Menighedsråd.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...