Hulsig

Fokus på Kaj Munk

SKAGEN:Menighedsrådene i Hulsig og Skagen indbyder mandag 17. marts til sogneaften i konfirmandhuset på Fænøvej, hvor forfatteren, cand. pæd. Jens Kristian Lings fra Fjaltrig holder foredrag om "Kaj Munk - idealisten i et materialistisk samfund". Jens Kristian Lings er formand for "Kaj Munk Selskabet" og redaktør af "Munkiana" samt en flittigt benyttet foredragsholder og desuden formand for Fjaltring Menighedsråd.