Lokalpolitik

Fokus på kompetencefordelingen efter fyringssag

Økonomiudvalget fastholder, at tilliden til løn- og personalekontoret fortsat er til stede efter justering

HALS:Tilliden til kommunens løn- og personalekontor har ikke lidt overlast i forbindelse med sagen om Hals Kommunes kontroversielle fyring af den tidligere børnehaveklasseleder på Hou Skole, Henriette Høgsbro. Det fastslår borgmester og økonomiudvalgsformand Bent Sørensen (S), efter at økonomiudvalget på et møde i denne uge har set nærmere på en af kommunaldirektør Erik Schmidt udarbejdet redegørelse om kompetencefordelingen inden for det offentlighedsretslige system i den kommunale forvaltning. Erik Schmidt blev af byrådet pålagt at udarbejde denne redegørelse på et ekstraordinært byrådsmøde 21. december. Det skete i forlængelse af, at advokatfirmaet Norrbom & Vinding i forbindelse med den uvildige undersøgelse af Høgsbro-sagen fandt frem til tre områder, hvor de i Hals Kommune havde offentligretlige problemer. Via stabschefens bord I Erik Schmidts redegørelse gemmer der sig i forbindelse med løn- og personaleafdelingen en bemærkelsesværdig ændring gående på, at afdelingen nu er blevet pålagt at foreligge høringsskrivelser og eventuelle forhandlings-mails for kommunens stabschef inden afsendelsen. Denne ændring er værd at bide sig fast i, fordi en vigtig del af Høgsbro-sagen netop drejer sig om en mail, der blev sendt fra løn- og personaleafdelingen til Henriette Høgsbro. Det var en mail, hvori løn- og personalechef Flemming Kold Jensen gav udtryk for, at Henriette Høgsbro godt kunne vende tilbage til sit børnehaveklasselederjob på Hou Skole efter endt sygefravær - en melding, der efterfølgende blev underkendt af Erik Schmidt, som var indstillet på at fuldføre den planlagte fyring af Henriette Høgsbro. Norrbom & Vinding har i forbindelse med den uvildige undersøgelse af sagen fastslået, at Hals Kommune begik fejl i forbindelse med fyringen af Henriette Høgsbro, og efter at det hidtil ikke er lykkedes kommunen og Henriette Høgsbro at nå til et forlig i sagen, er der p.t. lagt op til, at sagen skal afgøres i retten. Debat genoplivet Mens den omtalte retssag er et helt kapitel for sig selv i Høgsbro-sagen, der undervejs efterhånden har fået mange snørklede forgreninger, så blussede debatten om sagen op på ny, da den på Socialdemokraternes lokale generalforsamling igen kom til diskussion. Her var det særligt en udtalelse fra Bent Sørensen, der fik debatten genoplivet. Den gik på, at Hals Kommune nu hang på en en mulig retssag, fordi det i hans øjne var "en lidt for flink lønmand, der sendte en lidt for flink mail" til Henriette Høgsbro. Som omtalt i indledningen er det imidlertid ikke noget, der har fået borgmesteren til at miste tilliden til løn- og personaleafdelingen - ligesom det er holdningen i resten af økonomiudvalget, som også har fået dette ført til protokols i de kommunale annaler. - Man skal i den forbindelse også huske på, at det er en hel normal procedure, at skrivelser som de nævnte først lige skal en tur rundt om stabschefens bord, inden de sendes afsted, siger Bent Sørensen, der samtidig påpeger, at sager som disse typisk er rene embedsmandssag - og at den kun behandles politisk denne gang, fordi byrådet har bedt om den nævnte redegørelse. Ja til hjælp udefra Ud over at fastslå den fortsatte politiske tillid til løn- og personaleafdelingen har Bent Sørensen & Co. i økonomiudvalget også givet tilsagn om, at der fra forvaltningens side gerne må indhentes eksperthjælp udefra, når der skønnes at være behov for dette. - Det er et signal om, at vi fra politisk side erkender, at der nogle gange kan være behov for at få for eksempel juridisk hjælp udefra - og at det så er i orden at skaffe denne hjælp, slutter Bent Sørensen.