Fokus på læsning

Alle elever på Søndergades Skole begynder dagen med at læse

Alle elever på Søndergades Skole starter hver morgen med at læse. Alle klasser læser dog ikke det samme - det afhænger af klasse og årgang. - På 1. årgang læses der højt for eleverne i starten af skoleåret, indtil de har knækket læsekoden selv og kan læse med selvvalgte bøger. Dét gør eleverne på 2. og 3. årgang allerede, fortæller lærer Lone Rosenkilde. Målet med Læsebånd hver morgen er nemlig, at vække elevernes læselyst. Jo mere man læser, desto bedre bliver man til det. Fra august har skolen haft fokus på læsning - de læner sig op ad Danmarks Lærerforenings landsdækkende projekt "Vi læser for livet". Formålet er at styrke elevernes læsekundskaber i alle fag og på alle klassetrin. - Vi vil gerne gøre en indsats for at styrke elevernes læsekundskaber, og visionen er, at medvirke til at reducere antallet af dårlige læsere, der forlader skolen. Vi havde et udvalgsarbejde på skolen, der bl.a. skulle munde ud i et fælles Læsebånd for hele skolen, fastslår inspektør Per Bøgh Johansen. - Teksten i sig selv er ikke væsentlig. Men derimod hvilke redskaber eleverne kan bruge for at fastholde fokus under læsningen, tilføjer Lone Rosenkilde. Midt i den Faglige læsning i dansk udbrød en elev pludselig: "Hey! Det her kan jeg jo også bruge i natur/teknik, når jeg skal skrive alt, hvad jeg ved om gåsebiller!" - Andre skoler i kommunen - og i andre kommuner - viser interesse for at høre nærmere om vores projekt.